Bārtas ūdensnotekas atjaunošana

Projekta ietvaros līdz 2019.gada augustam ir veiktas šādas aktivitātes: Sagatavots projekta iesniegums un noslēgts līgums ar CFLA par projekta īstenošanu; ZMNĪ mājaslapā sagatavota, ievietota un papildināta informācija par projektu; Būvobjektā uzstādīts lielformāta pagaidu informatīvais stends; Veikts būvprojektēšanas iepirkums; Noslēgts līgums par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību Izstrādāts būvprojekts; Veikts būvdarbu iepirkums; Noslēgts būvdarbu līgums; Tiek veikti […]

Toseles ūdensnotekas atjaunošana

Projekta ietvaros līdz 2019. septembrim ir veiktas šādas aktivitātes: Sagatavots projekta iesniegums un noslēgts līgums ar CFLA par projekta īstenošanu; ZMNĪ mājaslapā sagatavota, ievietota un papildināta informācija par projektu; Izstrādāts būvprojekts; Saņemta būvatļauja; Veikts būvdarbu iepirkums; Noslēgts būvdarbu līgums; Veikts būvuzraudzības iepirkums; Noslēgts būvuzraudzības līgums; Tiek veikti būvdarbi; Tiek veikta būvuzraudzība; Objektā uzstādīta pagaidu lielformāta […]

Vircavas ūdensnotekas atjaunošana

Projekta ietvaros līdz 2019. gada augustam ir veiktas šādas aktivitātes: Sagatavots projekta iesniegums un noslēgts līgums ar CFLA par projekta īstenošanu; ZMNĪ mājaslapā sagatavota, ievietota un papildināta informācija par projektu; Būvobjektā uzstādīts lielformāta pagaidu informatīvais stends; Veikts būvprojektēšanas iepirkums; Noslēgts līgums par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību; Izstrādāts būvprojekts; Veikts būvdarbu iepirkums; Noslēgts būvdarbu līgums; Veikts […]

Iecavas ūdensnotekas atjaunošana

Projekta ietvaros līdz 2019. gada augustam ir veiktas šādas aktivitātes: Sagatavots projekta iesniegums un noslēgts līgums ar CFLA par projekta īstenošanu; ZMNĪ mājaslapā sagatavota, ievietota un papildināta informācija par projektu; Izgatavots būvprojekts; Tiek veikts būvdarbu iepirkums.

Malmutas ūdensnotekas atjaunošana

Projekta ietvaros līdz 2019.gada maijam ir veiktas šādas aktivitātes: Sagatavots projekta iesniegums un noslēgts līgums ar CFLA par projekta īstenošanu; ZMNĪ mājaslapā sagatavota, ievietota un papildināta informācija par projektu; Izstrādāts būvprojekts; Veikts būvdarbu iepirkums; Veikts būvuzraudzības iepirkums; Autoruzraudzība iepirkta kopā ar projektēšanu; Noslēgts būvdarbu līgums; Noslēgts būvuzraudzības līgums; Uzstādīts pagaidu lielformāta informatīvais stends; Tiek veikti būvdarbi; […]

Bolupes ūdensnotekas atjaunošana

Projekta ietvaros līdz 2019.gada septembrim ir veiktas šādas aktivitātes: Sagatavots projekta iesniegums un noslēgts līgums ar CFLA par projekta īstenošanu; ZMNĪ mājaslapā sagatavota, ievietota un papildināta informācija par projektu; Uzstādīts lielformāta pagaidu informatīvais stends; Izstrādāts būvprojekts; Veikts būvdarbu iepirkums; Noslēgts būvdarbu līgums; Veikts būvuzraudzības iepirkums; Noslēgts būvuzraudzības līgums; Veikts autoruzraudzības iepirkums; Noslēgts autoruzraudzības līgums; Tiek […]

Kūdupes ūdensnotekas atjaunošana

Projekta ietvaros līdz 2019.janvārim ir veiktas šādas aktivitātes: Sagatavots projekta iesniegums un noslēgts līgums ar CFLA par projekta īstenošanu; ZMNĪ mājaslapā sagatavota, ievietota un papildināta informācija par projektu; Sagatavots un uzstādīts lielformāta informatīvais stends; Izstrādāts būvprojekts; Saņemta būvatļauja; Veikts būvdarbu iepirkums; Noslēgts būvdarbu līgums; Tiek veikti būvdarbi; Veikts būvuzraudzības iepirkums; Noslēgts būvuzraudzības līgums; Tiek veikta […]