Struktūra

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”, reģistrācijas Nr. 40003338357, (turpmāk – ZMNĪ) 2004. gada 10. decembrī ir reģistrēta uzņēmumu reģistra Komercreģistrā.

Pārvaldes institūcijas ir dalībnieku sapulce un ZMNĪ valde.

Dalībnieki: ZMNĪ 100% kapitāla daļas pieder valstij, kapitāla daļu turētāja ir Zemkopības ministrija.

Valdes sastāvs:

Rihards Kancēvičs,
valdes loceklis
Profesionālā darba pieredze – vairāk par 5 gadiem
Augstākā izglītība – Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte, jurista kvalifikācija, profesionālais maģistra grāds.
Biznesa augstskola “Turība”, Tiesību zinātnes, Maģistratūras studijas.
Amati citās kapitālsabiedrībās – nav.
Pilnvaru termiņš: No 2022. gada 01. septembra līdz kapitāla daļu turētājs ieceļ valdi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. panta noteiktajā nominēšanas kārtībā. Atalgojums 6390 EUR
Māris Muižnieks,
valdes loceklis
Profesionālā darba pieredze – vairāk par 5 gadiem
Augstākā izglītība – Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte, Biznesa vadības specialitāte
Amati citās kapitālsabiedrībās – nav
Pilnvaru termiņš – No 2022. gada 11. augusta līdz kapitāla daļu turētājs ieceļ valdi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. panta noteiktajā nominēšanas kārtībā. Atalgojums 6390 EUR