Struktūra

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”, reģistrācijas Nr. 40003338357, (turpmāk – ZMNĪ) 2004. gada 10. decembrī ir reģistrēta uzņēmumu reģistra Komercreģistrā.

Pārvaldes institūcijas ir dalībnieku sapulce un ZMNĪ valde.

Dalībnieki: ZMNĪ 100% kapitāla daļas pieder valstij, kapitāla daļu turētāja ir Zemkopības ministrija.

Valdes sastāvs:

Rihards Kancēvičs,
valdes loceklis
Profesionālā darba pieredze – vairāk par 5 gadiem
Augstākā izglītība – Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte, jurista kvalifikācija, profesionālais maģistra grāds.
Biznesa augstskola “Turība”, Tiesību zinātnes, Maģistratūras studijas.
Amati citās kapitālsabiedrībās – Valdes loceklis Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Elektro E”.
Pilnvaru termiņš: No 2022. gada 01. septembra līdz kapitāla daļu turētājs ieceļ valdi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. panta noteiktajā nominēšanas kārtībā.
Māris Muižnieks,
valdes loceklis
Profesionālā darba pieredze – vairāk par 5 gadiem
Augstākā izglītība – Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte, Biznesa vadības specialitāte
Amati citās kapitālsabiedrībās – nav
Pilnvaru termiņš – No 2022. gada 11. augusta līdz kapitāla daļu turētājs ieceļ valdi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. panta noteiktajā nominēšanas kārtībā.