Kurzemes reģiona meliorācijas nodaļa

Nodaļas kontakti

Skolas iela 2, Pastende, Ģibuļu pag., Talsu novads, LV 3251
Ceturtdien 8:30-17:00

Aivars Apinis 26688623 aivars.apinis@zmni.lv Tukuma sektors

Teritoriālā atbildība – Tukuma novads.

Dāvids Samoška 27865135 Davids.Samoska@zmni.lv Saldus sektors

Teritoriālā atbildība – Saldus novads.

Edmārs Mednis 29428183 edmars.mednis@zmni.lv Talsu sektors

Teritoriālā atbildība –  Dundagas, Mērsraga, Rojas, Talsu novads.

Ints Freibergs 22008042 ints.freibergs@zmni.lv

Kadastra inženieris

Jānis Šeibaks 29170877 Janis.Seibaks@zmni.lv Kuldīgas sektors

Teritoriālā atbildība – Kuldīgas un Dienvidkurzemes (Aizputes, Cīravas, Kalvenes, Kazdangas un Lažas pagasti)

Jolanta Jakupāne 28640333 jolanta.jakupane@zmni.lv Ventspils sektors

Teritoriālā atbildība – Ventspils novads. Ventspils pilsēta.

Juris Gusts 27840620 juris.gusts@zmni.lv Liepājas sektors

Teritoriālā atbildība – Dienvidkurzemes (Grobiņas, Pāvilostas, Durbes, Priekules pilsētas, Dunikas, Rucavas, Grobiņas, Medzes, Bārtas, Gaviezes, Sakas, Vērgales, Durbes, Dunalkas, Vecpils, Tadaiķu, Nīcas, Otaņķu, Priekules, Virgas, Bunkas, Kalētu, Gramzdas,Vaiņodes, Embūtes pagasti), Liepājas pilsēta.

Māris Lagzdiņš 26640430 maris.lagzdins@zmni.lv

Kurzemes reģiona meliorācijas nodaļas vadītāja vietnieks

Sekretariāts Kurzeme 63225929 kurzeme@zmni.lv
Uldis Mednis 29187420 uldis.mednis@zmni.lv

Kurzemes reģiona meliorācijas nodaļas vadītājs.

Velta Bergmane 26633290 velta.bergmane@zmni.lv