Kurzemes reģiona meliorācijas nodaļa

Nodaļas kontakti

Skolas iela 2, Pastende, Ģibuļu pag., Talsu novads, LV 3251
Ceturtdien 8:30-17:00

2 Aivars Apinis 26688623 aivars.apinis@zmni.lv Tukuma sektors

Teritoriālā atbildība – Tukuma novads.

2 Dāvids Samoška 27865135 Davids.Samoska@zmni.lv Saldus sektors

Teritoriālā atbildība – Saldus novads.

2 Edmārs Mednis 29428183 edmars.mednis@zmni.lv Talsu sektors

Teritoriālā atbildība –  Dundagas, Mērsraga, Rojas, Talsu novads.

2 Ints Freibergs 22008042 ints.freibergs@zmni.lv

Kadastra inženieris

2 Jānis Šeibaks 29170877 Janis.Seibaks@zmni.lv Kuldīgas sektors

Teritoriālā atbildība – Kuldīgas un Dienvidkurzemes (Aizputes, Cīravas, Kalvenes, Kazdangas un Lažas pagasti)

2 Jolanta Jakupāne 28640333 jolanta.jakupane@zmni.lv Ventspils sektors

Teritoriālā atbildība – Ventspils novads. Ventspils pilsēta.

2 Juris Gusts 27840620 juris.gusts@zmni.lv Liepājas sektors

Teritoriālā atbildība – Dienvidkurzemes (Grobiņas, Pāvilostas, Durbes, Priekules pilsētas, Dunikas, Rucavas, Grobiņas, Medzes, Bārtas, Gaviezes, Sakas, Vērgales, Durbes, Dunalkas, Vecpils, Tadaiķu, Nīcas, Otaņķu, Priekules, Virgas, Bunkas, Kalētu, Gramzdas,Vaiņodes, Embūtes pagasti), Liepājas pilsēta.

2 Māris Lagzdiņš 26640430 maris.lagzdins@zmni.lv

Kurzemes reģiona meliorācijas nodaļas vadītāja vietnieks

Sekretariāts Kurzeme 63225929 kurzeme@zmni.lv
2 Uldis Mednis 29187420 uldis.mednis@zmni.lv

Kurzemes reģiona meliorācijas nodaļas vadītājs.

2 Velta Bergmane 26633290 velta.bergmane@zmni.lv