ESSF projekti 2018-2020

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” izlietojot pabalstu no Eiropas Savienības Solidaritātes fonda 12,76 miljonu eiro apmērā līdz 2020.gada 19.jūnijam veica valsts nozīmes meliorācijas sistēmu atjaunošanu, aizsargdambju nostiprināšanu un bojājumu novēršanu 65 dažādos objektos 310 km garumā līdz tādam stāvoklim, kādā tie bija pirms 2017.gada ilgstošo lietavu izraisītajiem plūdiem Latvijā, ievērojot:

  1. Komisijas 2018.gada 19.decembra īstenošanas lēmumu ar ko no Eiropas Savienības Solidaritātes fonda piešķir finansiālu pabalstu avārijas un atjaunošanas operāciju finansēšanai pēc 2017.gada plūdiem Latvijā (CCI 2017LV16SPO001);
  2. Padomes 2002.gada 11.novembra Regulu (EK) Nr.2012/2002 ar ko izveido Eiropas Savienības Solidaritātes fondu.
Nr.p.k.NosaukumsApjoms, kmPieņemts ekspluatācijāBūvniecības kopējās izmaksas
1Kalnciema poldera aizsargdambja D-1 pik.00/00-57/00 atjaunošana Valgundes pagastā, Jelgavas novadā5.7008/06/2020459,885.98
2Auces poldera aizsargdambja D-1 pik.00/00-66/60 atjaunošana Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā 6.6628/05/2020550,803.73
3Gātupes poldera aizsargdambja D-1 pik.00/00-24/00  Valgundes pagastā, Jelgavas novadā un D-2 pik.00/00-23/50 Salas pagastā, Babītes novadā atjaunošana4.7513/06/2020425,575.56
4Ratnieku-Bitesleju poldera aizsargdambja  D-2 pik.00/00-27/00 atjaunošana Salas pagastā, Babītes novadā2.7012/03/2020320,132.98
5Straupciema poldera aizsargdambja D-1 pik.00/00-31/00 atjaunošana Salas pagastā, Babītes novadā 3.1013/06/2020490,732.12
6Valsts nozīmes ūdensnotekas Gātupes poldera krājbaseins, ŪSIK kods 3812255:01, pik.18/50-40/10 atjaunošana, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā2.1619/03/202058,397.78
7Valsts nozīmes ūdensnotekas Grūbes grāvis, ŪSIK kods 368822:01, pik. 00/00 – 57/20 atjaunošana, Vītiņu pagastā, Auces novadā5.7224/02/202077,649.34
8Valsts nozīmes ūdensnotekas Kažu grāvis, ŪSIK kods 38462:01, pik.00/00 – 51/40 atjaunošana, Dāviņu pagastā, Bauskas novadā5.1428/10/201957,116.69
9Valsts nozīmes ūdensnoteka Ozolu grāvis, ŪSIK kods 4144526:01, pik. 00/00-56/30 atjaunošana Bebru pagastā, Kokneses novadā5.6325/11/201979,001.21
10Valsts nozīmes ūdensnotekas Taļķe, ŪSIK kods 38428:01, pik.59/60-81/40, atjaunošana Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā2.1827/02/202095,907.61
11Valsts nozīmes ūdensnotekas Brasla, ŪSIK kods 41544:01, pik. 196/00-219/40 atjaunošana, Aizkraukles pagastā, Aizkraukles novadā un Krapes pagastā, Ogres novadā2.3425/11/201929,386.41
12Užavas poldera labā krasta aizsargdambja D-1, pik. 00/00 – 40/00 atjaunošana Užavas pagastā, Ventspils novadā4.0001/06/2020532,303.65
13Ķūļciema poldera aizsargdambja D-1, pik. 11/00 – 38/63 atjaunošana Ķūļciema pagastā, Talsu novadā2.7610/12/2019316,723.79
14Upatu poldera aizsargdambja, pik. 00/00 – 25/82 atjaunošana Ugāles pagastā, Ventspils novadā2.5815/06/2020366,283.34
15Valsts nozīmes ūdensnotekas Ķēšupe, ŪSIK kods 37496:01, pik. 00/00 – 82/76 atjaunošana Ārlavas, Laidzes un Valdgales pagastā, Talsu novadā8.2810/06/2020262,599.21
16Valsts nozīmes ūdensnotekas Vārzava, ŪSIK kods 37472:01, pik. 00/00 – 50/53, atjaunošana Īves pagastā, Talsu novadā5.0425/02/2020186,034.32
17Valsts nozīmes ūdensnotekas Silupīte, ŪSIK kods 37492:01, pik. 37/92-100/66 atjaunošana Valdgales un Īves pagastā, Talsu novadā6.3019/05/2020160,607.82
18Valsts nozīmes ūdensnotekas Vēveru grāvis, ŪSIK kods 374932:01, pik. 00/00 – 60/06 atjaunošana Īves un Valdgales pagastā, Talsu novadā6.0002/10/2019147,709.95
19Valsts nozīmes ūdensnotekas Rāvene, ŪSIK kods 3546712:01, pik. 00/00 – 70/68 atjaunošana Dunalkas pagastā, Durbes novadā7.1027/05/2020237,688.22
20Valsts nozīmes ūdensnotekas Lankas grāvis, ŪSIK kods 354662:01, pik. 00/00 – 61/31 atjaunošana Dunalkas pagastā, Durbes novadā un Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā6.1325/03/2020234,885.50
21Valsts nozīmes ūdensnotekas N-24, ŪSIK kods 3627752:01, pik. 00/00 – 84/05 atjaunošana Irlavas, Tumes un Degoles pagastā, Tukuma novadā8.4120/12/2019205,958.34
22Valsts nozīmes ūdensnotekas Dārtsmuižas strauts, ŪSIK kods 36277542:01, pik. 13/10 – 81/10 atjaunošana Irlavas pagastā, Tukuma novadā6.8106/12/2019133,287.47
23Valsts nozīmes ūdensnotekas Ratnieku strauts, ŪSIK kods 378262:01, pik.00/00-69/67 atjaunošana Degoles pagastā, Tukuma novadā6.9731/01/2020191,171.68
24Valsts nozīmes ūdensnotekas Kurmāles upīte, ŪSIK kods 36382:01, pik. 00/00 – 02/60; 47/60 – 71/36 atjaunošana Kuldīgas pilsētā un Kurmāles pagastā, Kuldīgas novadā2.6121/11/201961,879.11
25Valsts nozīmes ūdensnotekas Timleru grāvis, ŪSIK kods 3422233:01, pik. 00/00-78/69 atjaunošana Medzes pagastā, Grobiņas novadā7.9001/06/2020198,778.92
26Valsts nozīmes ūdensnotekas 385-N- 18, ŪSIK kods 342632:01, pik.00/00-50/08 atjaunošana Gaviezes un Grobiņas pagastā, Grobiņas novadā 5.0008/04/2020119,868.89
27Valsts nozīmes ūdensnotekas Kalējupīte, ŪSIK kods 3428664:01, pik.49/80-67/20; 76/90-85/20; 95/30-110/30 atjaunošana Vecpils un Durbes pagastā, Durbes novadā4.0812/06/2020129,012.03
28Valsts nozīmes ūdensnotekas Dakterišķe, ŪSIK kods 3428826:01, pik.82/93-145/71 atjaunošana Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novadā6.3028/05/2020200,257.47
29Valsts nozīmes ūdensnotekas Jūdupīte, ŪSIK kods 36846:01, pik. 00/00 – 61/40 atjaunošana Rubas pagastā, Saldus novadā6.1415/06/2020141,710.11
30Valsts nozīmes ūdensnotekas Krieviņupe, ŪSIK 36456 :01, pik. 16/20-61/20 atjaunošana Jaunlutriņu un Šķēdes pagastā, Saldus novadā4.5003/10/201984,916.40
31Valsts nozīmes ūdensnotekas Zaurupe, ŪSIK 366724:01, pik. 00/00 – 62/06 atjaunošana Blīdenes pagastā, Brocēnu novadā6.2120/02/2020144,922.88
32Valsts nozīmes ūdensnotekas N-9, ŪSIK kods 358112:01, pik. 00/00 – 47/80 atjaunošana Užavas pagastā, Ventspils novadā4.7807/11/2019105,791.34
33Valsts nozīmes ūdensnotekas Mara, ŪSIK kods 3564:01, pik. 33/40 – 102/87 atjaunošana Turlavas pagastā, Kuldīgas novadā6.9923/12/2019114,064.91
34Valsts nozīmes ūdensnotekas Cepļupe, ŪSIK kods 354636:01, pik. 11/00 – 70/12 atjaunošana Cīravas pagastā, Aizputes novadā5.9227/05/2020172,493.90
35Valsts nozīmes ūdensnotekas  Papes kanāls, ŪSIK kods 338:01, pik. 00/00 – 10/14 atjaunošana Rucavas pagastā, Rucavas novadā1.0004/06/2020525,189.92
36Valsts nozīmes ūdensnotekas Naša, ŪSIK kods 36614:01, pik. 30/43 – 98/07 atjaunošana Zirņu pagastā, Saldus novadā6.7625/09/2019147,504.70
37Valsts nozīmes ūdensnotekas Rūdupe ŪSIK kods 42466:01, pik 00/00- 38/65 atjaunošana Stāmerienas pagastā Gulbenes novadā3.8719/05/202092,314.85
38Valsts nozīmes ūdensnotekas Simsonu grāvis ŪSIK kods 4241422:01, pik 00/00- 67/50 atjaunošana Daukstu pagastā Gulbenes novadā6.7507/05/2020127,459.45
39Valsts nozīmes ūdensnotekas Liedīte ŪSIK kods 4238972:01, pik 00/00- 65/26 atjaunošana Jaungulbenes pagastā Gulbenes novadā6.5219/05/2020132,615.64
40Valsts nozīmes ūdensnotekas Kančupe ŪSIK kods 545422:01, pik.28/00-71/00;80/00-110/45 atjaunošana Rencēnu pagastā Burtnieku novadā7.3506/03/2020191,483.64
41Valsts nozīmes ūdensnotekas Apšupīte ŪSIK kods 526434:01, pik. 25/95-42/67,56/38-88/55 atjaunošana Jaunlaicenes pagastā Alūksnes novadā4.8928/05/2020136,943.92
42Valsts nozīmes ūdensnotekas Sužupīte ŪSIK kods 52428:01, pik.00/00-16/70;31/60-49/00 un 50/30-52/14 atjaunošana Raunas pagastā Raunas novadā3.5916/12/201994,329.73
43Valsts nozīmes ūdensnotekas Austras strauts ŪSIK kods 525242:01, pik. 34/00-98/00 atjaunošana Jērcēnu un Ēveles pagastā Strenču novadā, Rencēnu pagastā Burtnieku novadā.6.4010/02/2020105,291.93
44Valsts nozīmes ūdensnotekas Āsteres N-1,ŪSIK kods 538722:01, pik.00/00-50/42 atjaunošana Viļķenes pagastā Limbažu novadā5.0417/12/201992,953.65
45Valsts nozīmes ūdensnotekas Mīļuma, ŪSIK kods 523944:01, pik.36/00-68/50 atjaunošana, Kauguru pagastā, Beverīnas novadā, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā.3.2504.06.2020
10.06.2020
65,827.82
46Valsts nozīmes ūdensnotekas Siltene USIK kods 42624:01, pik.00/00-74/80 atjaunošana Tilžas pagastā Balvu novadā7.4820/12/2019137,442.61
47Valsts nozīmes ūdensnotekas Palnupīte ŪSIK kods 425492:01, pik. 25/40-127/20 atjaunošana Kubulu un Vīksnas pagastā Balvu novadā10.1801/06/2020334,057.62
48Valsts nozīmes ūdensnotekas Kaņepe ŪSIK kods 683254:01, pik.00/00-58/82 atjaunošana Baltinavas novadā5.8814/04/2020204,738.98
49Valsts nozīmes ūdensnotekas Raganiņa ŪSIK kods 425474:01, pik. 00/00-41/63 atjaunošana Kubulu pagastā Balvu novadā4.1604/10/201977,321.13
50Rēzeknes upes kreisā krasta dambis, pik.00/00-46/00 atjaunošana Nagļu pagastā, Rēzeknes novadā4.6003/06/2020433,080.74
51Rēzeknes upes labā krasta dambis, pik.00/00-22/00 atjaunošana Gaigalavas pagastā, Rēzeknes novadā2.2014/04/2020230,171.04
52Zvidzienas poldera aizsargdambja D-2, pik.00/00-08/66 un D-3 pik.00/00-21/15, atjaunošana Ošupes pagastā, Madonas novadā2.9814/05/202061,252.95
53Ošas 1. poldera aizsargdambja, pik. 103/70 – 119/20 atjaunošana Rudzātu pagastā, Līvānu novadā1.5505/06/2020103,691.23
54Aiviekstes hidromezgla sanešu aizsargdambja Nr.1 pik.00/00 – 02/36 un Nr.2 pik. 00/00 – 00/82, atjaunošana Ošupes pagastā, Madonas novadā.0.3203/06/2020297,812.07
55Valsts nozīmes ūdensnotekas Krēsle, ŪSIK kods 4272:01 pik.117/00 – 212/50 atjaunošana Gaigalavas pagastā, Rēzeknes novadā.9.5503/04/2020356,165.76
56Valsts nozīmes ūdensnotekas Laucesa, ŪSIK kods 436:01, pik.119/50-135/40 atjaunošana Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā.1.5903/06/202097,463.15
57Valsts nozīmes ūdensnotekas Zvidzienas kanāls  ŪSIK kods 42342:01, pik. 68/90 caurtekas – regulatora atjaunošana Ošupes pagastā, Madonas novadā0.0503/05/2020123,018.70
58Valsts nozīmes ūdensnotekas Pelīte, ŪSIK kods 43126:01, pik. 07/00-22/00 atjaunošana Salas pagastā, Salas novadā.1.5028/04/202065,752.65
59Valsts nozīmes ūdensnotekas Nr.105, ŪSIK kods 432574:01, pik.00/00-50/54 atjaunošana Pelēču pagastā, Preiļu novadā5.0505/06/2020201,611.35
60Valsts nozīmes ūdensnotekas Šņitkas strauts, ŪSIK kods 68472:01, pik.09/70-39/40 atjaunošana Kārsavā un Malnavas pagastā, Kārsavas novadā2.9728/05/2020309,984.93
61Valsts nozīmes ūdensnotekas Dubna, ŪSIK kods 432:01, pik.06/54-30/00 atjaunošana Līvāni, Līvānu novadā2.3513/06/2020352,207.57
62Valsts nozīmes ūdensnotekas Kreiču poldera sūkņu stacijas pievadkanāls, ŪSIK kods 6842352:01, pik.00/00-13/01 atjaunošana Ludzā, Isnaudas pagastā, Ludzas novadā un Zvirgzdenes pagastā, Ciblas novadā1.3016/01/202060,298.77
63Valsts nozīmes ūdensnotekas Ūdzins 42698:01, pik.00/00-07/00 un pik.14/00-38/00 atjaunošana Ilzeskalna pagastā, Rēzeknes novadā3.2002/04/2020140,775.09
64Valsts nozīmes ūdensnotekas Taudejāņu strauts ŪSIK kods 42874:01, pik.00/00-59/00 atjaunošana Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā5.9315/05/2020163,012.94
65Valsts nozīmes ūdensnotekas N-5 ŪSIK kods 423492432:01, pik.00/00-50/38 atjaunošana Dekšāres pagastā, Viļānu novadā5.0321/05/2020207,372.22
310.1812,762,685.41