Bārtas ūdensnotekas atjaunošana

 • Projekta identifikācijas numurs: 5.1.2.0/18/I/007
 • Atbalsta mērķis: 5.1.2. Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās
 • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Bārta, ŪSIK kods 3428:01 atjaunošana, pik. 00/00-53/00 Nīcas un Otaņķu pagastā, Nīcas novadā
 • Projekta īstenošanas vieta:
  • Otaņķu pagasts
  • Nīcas novads
  • Nīcas pagasts
 • Projekta mērķa grupa: 172 Nīcas un Otaņķu pagasta iedzīvotāji
 • Projekta īstenošanas laiks: 10.2018 - 02.2021
 • Projekta kopējais finansējums: € 4019405.2
 •       ERAF finansējums: € 3416494.42
 •       Latvijas valsts budžeta finansējums: € 602910.78
 • Būvniecības stadija: Projekts pabeigts
 • Nodots ekspluatācijā: 05.02.2021

Projekts tiek realizēts par Eiropas Savienības Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzekļiem.

Projekta ietvaros līdz 2021.gada februārim ir veiktas šādas aktivitātes:

 1. Sagatavots projekta iesniegums un noslēgts līgums ar CFLA par projekta īstenošanu;
 2. ZMNĪ mājaslapā sagatavota, ievietota un papildināta informācija par projektu;
 3. Būvobjektā uzstādīts lielformāta pagaidu informatīvais stends;
 4. Veikts būvprojektēšanas iepirkums;
 5. Noslēgts līgums par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību
 6. Izstrādāts būvprojekts;
 7. Saņemta būvatļauja;
 8. Veikts būvdarbu iepirkums;
 9. Noslēgts būvdarbu līgums;
 10. Veikti būvdarbi;
 11. Veikts būvuzraudzības iepirkums;
 12. Noslēgts būvuzraudzības līgums;
 13. Veikta būvuzraudzība;
 14. Veikta autoruzraudzība;
 15. Būvdarbi pabeigti;
 16. Objektā uzstādīta pastāvīgā informatīvā plāksne.

Bildes