Mazā Rēzeknīte zemteka

 • Projekta identifikācijas numurs: 5.1.2.0/19/I/002
 • Atbalsta mērķis: 5.1.2. Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās
 • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes meliorācijas sistēmas – zemteka Mazā Rēzeknīte, ŪSIK kods 4234442:01, pik. 00/00-02/92 pārbūve Nagļu, Rikavas pagastā, Rēzeknes novadā
 • Projekta īstenošanas vieta:
  • Rēzekne
  • Nagļu pagasts
  • Rikavas pagasts
 • Projekta mērķa grupa: 23 Rikavas un Nagļu pagasta iedzīvotāji
 • Projekta īstenošanas laiks: 05.2020. - 11.2023
 • Projekta kopējais finansējums: € 781333.12
 •       ERAF finansējums: € 664133.15
 •       Latvijas valsts budžeta finansējums: € 117199.97
 • Būvniecības stadija: Būvprojekta izstrāde
 • Nodots ekspluatācijā: 23.11.2023

Projekts tiek realizēts par Eiropas Savienības Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzekļiem.

Projekta ietvaros līdz 2023.gada novembrim ir veiktas šādas aktivitātes:

 1. Sagatavots projekta iesniegums un noslēgts līgums ar CFLA par projekta īstenošanu;
 2. ZMNĪ mājaslapā sagatavota, ievietota un atjaunota un papildināta informācija par projektu;
 3. Sagatavota informācija un izvietota izvietošanai uz lielformāta pagaidu informatīvā stenda;
 4. Veikts būvprojektēšanas un autoruzraudzības iepirkums;
 5. Izstrādāts būvprojekts;
 6. Veikts būvdarbu iepirkums;
 7. Veikts būvuzraudzības iepirkums;
 8. Noslēgts būvdarbu līgums;
 9. Noslēgts būvuzraudzības līgums.
 10. Tiek veikti būvdarbi;
 11. Būvdarbi pabeigti;
 12. Tiek veikta būvuzraudzība;
 13. Būvuzraudzība pabeigta;
 14. Tiek veikta autoruzraudzība.
 15. Autoruzraudzība pabeigta;
 16. Sagatavota informācija un izvietota uz pastāvīgās informatīvās plāksnes.

Bildes