Būvprojektēšanas paraugformas

Eiropas Savienības ELFLA projektu ietvaros valsts nozīmes ūdensnoteku būvprojektēšanā paraugforma zemes īpašnieku informēšanai par būvniecības ieceri izmantojama atjaunošanas gadījumā, bet hidrauliskā aprēķina, hidroloģiskā parēķina  un darbu apjomu aprēķina paraugformas izmantojamas atjaunošanas vai pārbūves gadījumā.