Vidzemes reģiona meliorācijas nodaļa

Ainārs Virkstenis 26636557 ainars.virkstenis@zmni.lv Limbažu sektors

Teritoriālā atbildība – Limbažu novads, Siguldas (Lēdurgas pagasts)

Andis Steps 26649272 andis.steps@zmni.lv Gulbenes sektors

Teritoriālā atbildība – Gulbenes novads.

Andrejs Krakups 26394342 andrejs.krakups@zmni.lv Balvu sektors

Teritoriālā atbildība – Balvu novads.

Andris Gutāns 28683780 andris.gutans@zmni.lv Valkas sektors

Teritoriālā atbildība – Valkas, Smiltenes (Smiltenes pilsēta, Bilskas, Blomes, Brantu, Grundzāles, Launkalnes, Palsmanes, Smiltenes un Variņu pag.), Valmieras (Strenču pilsēta, Sedas pilsēta ar lauku teritoriju, Ēveles, Jercēnu, Plāņu, Trikātas pagasti)

Inita Traidāse 27844243 inita.traidase@zmni.lv
Ivars Kupčs 28331404 ivars.kupcs@zmni.lv

Vidzemes reģiona meliorācijas nodaļas vadītājs.

Jānis Supe 27844549 janis.supe@zmni.lv

Vidzemes reģiona meliorācijas nodaļas vadītāja vietnieks

Liene Elksne-Pinne 29725099 liene.elksne@zmni.lv
Māris Lietuvietis 26476074 Maris.Lietuvietis@zmni.lv Alūksnes sektors

Teritoriālā atbildība – Alūksnes, Smiltenes (Apes pilsēta; Apes, Gaujienas, Trapenes, Virešu pagasti)

Sanita Malnača 26688505 sanita.malnaca@zmni.lv Cēsu sektors

Teritoriālā atbildība – Cēsu, Smiltenes (Raunas, Drustu pagasti)

Uldis Podnieks 26634699 uldis.podnieks@zmni.lv Valmieras sektors

Teritoriālā atbildība – Valmieras (Valmieras, Mazsalacas, Rūjienas pilsēta, Mazsalacas, Ramatas, Sēļu, Skaņkalnes, Ipiķu, Jeru, Lodes, Vilpulkas, Bērzaines, Dikļu, Kocēnu, Vaidavas, Zilākalna, Ķoņu, Naukšēnu, Burtnieku, Matīšu, Rencēnu, Valmieras, Vecates, Brenguļu, Kauguru pagasti), Valmieras pilsēta.