Malmutas ūdensnotekas atjaunošana

 • Projekta identifikācijas numurs: 5.1.2.0/18/I/002
 • Atbalsta mērķis: 5.1.2. Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās
 • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Malmuta ŪSIK kods 423492:01, PIK 00/00 - 234/06 atjaunošana Dekšāres pagastā Viļānu novadā, Varakļānu pagastā Varakļānu novadā un Sīļukalna pagastā Riebiņu novadā
 • Projekta īstenošanas vieta:
  • Varakļānu novads
  • Viļānu novads
  • Dekšāres pagasts
  • Varakļānu pagasts
  • Riebiņu novads
  • Sīļukalna pagasts
 • Projekta mērķa grupa: 25 Dekšāres, Varakļānu un Sīļukalna pagasta iedzīvotāji
 • Projekta īstenošanas laiks: 05.2018 – 09.2021
 • Projekta kopējais finansējums: € 1105764.85
 •       ERAF finansējums: € 939900.12
 •       Latvijas valsts budžeta finansējums: € 165864.73
 • Būvniecības stadija: Projekts pabeigts
 • Nodots ekspluatācijā: 04.08.2021

Projekts tiek realizēts par Eiropas Savienības Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzekļiem.

Projekta ietvaros līdz 2021.gada septembrim ir veiktas šādas aktivitātes:

 1. Sagatavots projekta iesniegums un noslēgts līgums ar CFLA par projekta īstenošanu;
 2. ZMNĪ mājaslapā sagatavota, ievietota un papildināta informācija par projektu;
 3. Izstrādāts būvprojekts;
 4. Saņemta būvatļauja;
 5. Veikts būvdarbu iepirkums;
 6. Veikts būvuzraudzības iepirkums;
 7. Autoruzraudzība iepirkta kopā ar projektēšanu;
 8. Noslēgts būvdarbu līgums;
 9. Noslēgts būvuzraudzības līgums;
 10. Uzstādīts pagaidu lielformāta informatīvais stends;
 11. Veikti būvdarbi;
 12. Veikta būvuzraudzība;
 13. Veikta autoruzraudzība;
 14. Būvdarbi pabeigti;
 15. Objekts pieņemts ekspluatācijā;
 16. Objektā uzstādīta pastāvīgā informatīvā plāksne.

Bildes