Malmutas ūdensnotekas atjaunošana

 • Projekta identifikācijas numurs: 5.1.2.0/18/I/002
 • Atbalsta mērķis: 5.1.2. Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās
 • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Malmuta ŪSIK kods 423492:01, PIK 00/00 - 234/06 atjaunošana Dekšāres pagastā Viļānu novadā, Varakļānu pagastā Varakļānu novadā un Sīļukalna pagastā Riebiņu novadā
 • Projekta īstenošanas vieta:
  • Varakļānu novads
  • Viļānu novads
  • Dekšāres pagasts
  • Varakļānu pagasts
  • Riebiņu novads
  • Sīļukalna pagasts
 • Projekta mērķa grupa: 25 Dekšāres, Varakļānu un Sīļukalna pagasta iedzīvotāji
 • Projekta īstenošanas laiks: 05.2018 – 10.2022
 • Projekta kopējais finansējums: € 1105978.3
 •       ERAF finansējums: € 940081.56
 •       Latvijas valsts budžeta finansējums: € 165896.74
 • Būvniecības stadija: Būvniecība
 • Nodots ekspluatācijā: Nav nodots

Projekts tiek realizēts par Eiropas Savienības Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzekļiem.

Projekta ietvaros līdz 2021.gada maijam ir veiktas šādas aktivitātes:

 1. Sagatavots projekta iesniegums un noslēgts līgums ar CFLA par projekta īstenošanu;
 2. ZMNĪ mājaslapā sagatavota, ievietota un papildināta informācija par projektu;
 3. Izstrādāts būvprojekts;
 4. Saņemta būvatļauja;
 5. Veikts būvdarbu iepirkums;
 6. Veikts būvuzraudzības iepirkums;
 7. Autoruzraudzība iepirkta kopā ar projektēšanu;
 8. Noslēgts būvdarbu līgums;
 9. Noslēgts būvuzraudzības līgums;
 10. Uzstādīts pagaidu lielformāta informatīvais stends;
 11. Tiek veikti būvdarbi;
 12. Tiek veikta būvuzraudzība;
 13. Tiek veikta autoruzraudzība.