Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi

Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi

Tālrunis: +371-67027587; e-pasts: info@zmni.lv
Valsts SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”
Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010, Latvija

Vispārīgais stratēģiskais mērķis

 Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” vispārējais stratēģiskais mērķis – īstenot pārvaldījumā nodoto valsts teritorijas attīstībai nepieciešamo valsts nekustamo īpašumu – stratēģisku meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju, kā arī zemes vienību, uz kurām tās atrodas, – ekonomisku pārvaldīšanu un meliorācijas kadastra uzturēšanu, nodrošinot lauksaimniecības un mežsaimniecības zemes resursu ekonomiski izdevīgu, videi saudzīgu un sociāli atbildīgu ilgtspēju noteikts ar Ministru kabineta 2024. gada 9. janvāra rīkojumu Nr. 21 “Par valsts līdzdalības saglabāšanu valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” un vispārējo stratēģisko mērķi”.

Pārvaldījumā esošo valsts nekustamo īpašumu sastāvā ietilpstoši nekustamā īpašuma objekta veidi ir:

I. Zemes vienības – 111 vienības ar kopējo platību 1071,3 ha:
1) lauksaimniecības zeme – 274,5 ha;
2) zeme, kas piesaistīta administratīvām ēkām, palīgēkām – 34,2 ha;
3) zeme zem/pie sūkņu stacijām – 21,9 ha;
4) zeme zem/pie dambjiem – 400,6 ha;
5) zeme pie hidromezgliem – 8,9 ha;
6) zeme zem/pie kanāliem – 316,5 ha.

II. Būves:
1) biroja ēkas 35 282,9 m² platībā – 16 gab., tai skaitā augstceltne 26 stāvu augstumā;
2) palīgēkas 2724,0 m² platībā – 27 gab.;
3) garāžas ēkas 1044,6 m² platībā – 8 gab.;
4) īslaicīgās apmešanās ēkas 367,7 m² platībā – 1 gab.;
5) polderu sūkņu stacijas 40 gab.

III. Inženierbūves:
1) dambji –426,3 km garumā;
2) hidromezgli, regulatori un laipas – 35 gab.;
3) regulētas ūdensnotekas –14015 km garumā;
4) MH posteņi –  47 upju posteņi, 6 ezeru posteņi, 4 drenu posteņi.