Nauda un Finanses

Dokumentācija

Darbības rezultāti 2016.gads
Darbības rezultāti 2017.gads
Darbības rezultāti 2018.gads
Darbības rezultāti 2019.gads
Darbības rezultāti 2020.gads
Darbibas rezultati 2021.gads
Nauda un Finanses
Nauda un Finanses
Nauda un Finanses
Veiktās iemaksas valsts un pašvaldības budzetā_2016-2021
ZMNĪ 2014.gada pārskats
ZMNĪ 2015.gada pārskats
ZMNĪ 2016.gada pārskats
ZMNĪ 2017.gada pārskats
ZMNĪ 2018.gada 3 m.starpbilance
ZMNĪ 2018.gada 6 m.starpbilance
ZMNĪ 2018.gada 9 m.starpbilance
ZMNĪ 2018.gada 12 m.starpbilance
ZMNĪ 2018.gada pārskats
ZMNĪ 2019.gada 3 m.starpbilance
ZMNĪ 2019.gada 6 m.starpbilance
ZMNĪ 2019.gada 9 m.starpbilance
ZMNĪ 2019.gada 12 m.starpbilance
ZMNĪ 2019.gada parskats
ZMNĪ 2020.gada 3 m.starpbilance
ZMNĪ 2020.gada 6 m.starpbilance
ZMNĪ 2020.gada 9 m.starpbilance
ZMNĪ 2020.gada 12 m.starpbilance
ZMNI 2020.gada parskats
ZMNĪ 2020.GADA PĀRSKATA NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS
ZMNĪ 2021.gada 3 m. starpbilance
ZMNĪ 2021.gada 6 m. starpbilance
ZMNĪ 2021.gada 9 m. starpbilance
ZMNĪ 2021.gada 12 m. starpbilance
ZMNĪ 2021.gada pārskats
ZMNĪ 2021.GADA PĀRSKATA NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS
ZMNĪ 2022.gada 3 m. starpbilance
ZMNĪ 2022.gada 6 m. starpbilance
ZMNĪ 2022.gada 9 m. starpbilance
ZMNĪ 2022. gada 12 m. starpbilance
ZMNĪ 2022.gada pārskats
ZMNĪ 2022.GADA PĀRSKATA NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS
ZMNĪ 2023.gada 3 m. starpbilance
ZMNĪ 2023.gada 6 m. starpbilance
ZMNI 2023.gada 12 m. starpbilance
ZMNI 2023.gada parskats
ZMNI 2023.GADA NEATKARIGU REVIDENTU ZINOJUMS