Joglas ūdensnotekas atjaunošana

 • Projekta identifikācijas numurs: 5.1.2.0/18/I/001
 • Atbalsta mērķis: 5.1.2. Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās
 • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Jogla, ŪSIK kods 5416:01, atjaunošana, pik. 32/55 -148/00, 204/10 - 310/55, Brīvzemnieku, Alojas un Staiceles pagastā, Alojas novadā
 • Projekta īstenošanas vieta:
  • Alojas novads
  • Brīvzemnieku pagasts
  • Alojas pagasts
  • Staiceles pagasts
 • Projekta mērķa grupa: 89 Brīvzemnieku, Alojas un Staiceles pagasta iedzīvotāji
 • Projekta īstenošanas laiks: 05.2018 - 11.2020
 • Projekta kopējais finansējums: € 912482.74
 •       ERAF finansējums: € 775610.33
 •       Latvijas valsts budžeta finansējums: € 136872.41
 • Būvniecības stadija: Projekts pabeigts
 • Nodots ekspluatācijā: 10.11.2020

Projekts tiek realizēts par Eiropas Savienības Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzekļiem.

Projekta ietvaros līdz 2020.gada novembrim ir veiktas šādas aktivitātes:

 1. Sagatavots projekta iesniegums un noslēgts līgums ar CFLA par projekta īstenošanu;
 2. Veikti grozījumi līgumā ar CFLA par projekta īstenošanu;
 3. ZMNĪ mājaslapā sagatavota, ievietota un papildināta informācija par projektu;
 4. Izstrādāts būvprojekts;
 5. Objektā uzstādīts pagaidu lielformāta informatīvais stends;
 6. Saņemta būvatļauja;
 7. Veikts būvdarbu iepirkums;
 8. Noslēgts būvdarbu līgums;
 9. Tiek veikti būvdarbi;
 10. Būvdarbi pabeigti;
 11. Objektā uzstādīta pastāvīgā informatīvā plāksne;
 12. Veikts būvuzraudzības iepirkums;
 13. Noslēgts būvuzraudzības līgums;
 14. Tiek veikta būvuzraudzība;
 15. Būvuzraudzība pabeigta;
 16. Autoruzraudzība iepirkta kopā ar būvprojektēšanu;
 17. Tiek veikta autoruzraudzība;
 18. Autoruzraudzība pabeigta.

 

Bildes