Iecavas ūdensnotekas atjaunošana

 • Projekta identifikācijas numurs: 5.1.2.0/20/I/002
 • Atbalsta mērķis: 5.1.2. Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās
 • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Iecava, ŪSIK kods 384:01, pik.13/70-197/90 atjaunošana Jelgavas pilsētā, Jelgavas novadā un Ozolnieku novadā
 • Projekta īstenošanas vieta:
  • Jelgava
  • Jelgavas novads
  • Ozolnieku novads
 • Projekta mērķa grupa: 1352 Jelgavas pilsētas un Ozolnieku novada iedzīvotāji
 • Projekta īstenošanas laiks: 11.2020 -10.2023
 • Projekta kopējais finansējums: € 743013.21
 •       ERAF finansējums: € 631561.23
 •       Latvijas valsts budžeta finansējums: € 111451.98
 • Būvniecības stadija: Būvprojekta izstrāde
 • Nodots ekspluatācijā: 13.10.2023

Projekts tiek realizēts par Eiropas Savienības Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzekļiem.

Projekta ietvaros līdz 2023. gada oktobrim ir veiktas šādas aktivitātes:

 1. Sagatavots projekta iesniegums un noslēgts līgums ar CFLA par projekta īstenošanu;
 2. ZMNĪ mājaslapā sagatavota,  ievietota un papildināta informācija par projektu;
 3. Sagatavota informācija un izvietota uz pagaidu lielformāta informatīvā stenda;
 4. Izgatavots būvprojekts;
 5. Saņemta būvatļauja;
 6. Saņemti VVD tehniskie noteikumi;
 7. Veikts būvdarbu iepirkums;
 8. Noslēgts būvdarbu līgums;
 9. Veikti būvdarbi;
 10. Būvdarbi pabeigti;
 11. Veikts būvuzraudzības iepirkums;
 12. Noslēgts būvuzraudzības līgums;
 13. Veikta būvuzraudzība;
 14. Veikts autoruzraudzības iepirkums;
 15. Noslēgts autoruzraudzības līgums;
 16. Veikta autoruzraudzība.
 17. Objektā uzstādīta pastāvīgā informatīvā plāksne.

 

Bildes