Iecavas ūdensnotekas atjaunošana

 • Projekta identifikācijas numurs: 5.1.2.0/20/I/002
 • Atbalsta mērķis: 5.1.2. Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās
 • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Iecava, ŪSIK kods 384:01, pik.13/70-197/90 atjaunošana Jelgavas pilsētā, Jelgavas novadā un Ozolnieku novadā
 • Projekta īstenošanas vieta:
  • Jelgava
  • Jelgavas novads
  • Ozolnieku novads
 • Projekta mērķa grupa: 1352 Jelgavas pilsētas un Ozolnieku novada iedzīvotāji
 • Projekta īstenošanas laiks: 11.2020 -12.2022
 • Projekta kopējais finansējums: € 1075564.07
 •       ERAF finansējums: € 914229.46
 •       Latvijas valsts budžeta finansējums: € 161334.61
 • Būvniecības stadija: Projektēšana
 • Nodots ekspluatācijā: Nav nodots

Projekts tiek realizēts par Eiropas Savienības Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzekļiem.

Projekta ietvaros līdz 2020. gada decembrim ir veiktas šādas aktivitātes:

 1. Sagatavots projekta iesniegums un noslēgts līgums ar CFLA par projekta īstenošanu;
 2. ZMNĪ mājaslapā sagatavota un ievietota informācija par projektu;
 3. Izgatavots būvprojekts;
 4. Saņemta būvatļauja;
 5. Saņemti VVD tehniskie noteikumi;
 6. Tiek veikts būvdarbu iepirkums.