Iecavas ūdensnotekas atjaunošana

 • Projekta identifikācijas numurs: 5.1.2.0/20/I/002
 • Atbalsta mērķis: 5.1.2. Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās
 • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Iecava, ŪSIK kods 384:01, pik.13/70-197/90 atjaunošana Jelgavas pilsētā, Jelgavas novadā un Ozolnieku novadā
 • Projekta īstenošanas vieta:
  • Jelgava
  • Jelgavas novads
  • Ozolnieku novads
 • Projekta mērķa grupa: 1352 Jelgavas pilsētas un Ozolnieku novada iedzīvotāji
 • Projekta īstenošanas laiks: 11.2020 -12.2022
 • Projekta kopējais finansējums: € 1075564.07
 •       ERAF finansējums: € 914229.46
 •       Latvijas valsts budžeta finansējums: € 161334.61
 • Būvniecības stadija: Būvniecība
 • Nodots ekspluatācijā: Nav nodots

Projekts tiek realizēts par Eiropas Savienības Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzekļiem.

Projekta ietvaros līdz 2022. gada decembrim ir veiktas šādas aktivitātes:

 1. Sagatavots projekta iesniegums un noslēgts līgums ar CFLA par projekta īstenošanu;
 2. ZMNĪ mājaslapā sagatavota,  ievietota un papildināta informācija par projektu;
 3. Sagatavota informācija un izvietota uz pagaidu lielformāta informatīvā stenda;
 4. Izgatavots būvprojekts;
 5. Saņemta būvatļauja;
 6. Saņemti VVD tehniskie noteikumi;
 7. Veikts būvdarbu iepirkums;
 8. Noslēgts būvdarbu līgums;
 9. Tiek veikti būvdarbi;
 10. Veikts būvuzraudzības iepirkums;
 11. Noslēgts būvuzraudzības līgums;
 12. Tiek veikta būvuzraudzība;
 13. Veikts autoruzraudzības iepirkums;
 14. Noslēgts autoruzraudzības līgums;
 15. Tiek veikta autoruzraudzība.

 

Bildes