Iecavas ūdensnotekas atjaunošana

 • Projekta identifikācijas numurs: 5.1.2.0/18/I/004
 • Atbalsta mērķis: 5.1.2. Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās
 • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Iecava, ŪSIK kods 384:01, pik.197/90-396/50 atjaunošana Ozolnieku novadā un Iecavas novadā
 • Projekta īstenošanas vieta:
  • Iecavas novads
  • Ozolnieku novads
 • Projekta mērķa grupa: 102 Ozolnieku un Iecavas novada iedzīvotāji
 • Projekta īstenošanas laiks: 06.2018 -10.2022
 • Projekta kopējais finansējums: € 1138211.12
 •       ERAF finansējums: € 967479.45
 •       Latvijas valsts budžeta finansējums: € 170731.67
 • Būvniecības stadija: Būvniecība
 • Nodots ekspluatācijā: Nav nodots

Projekts tiek realizēts par Eiropas Savienības Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzekļiem.

Projekta ietvaros līdz 2021. gada jūlijam ir veiktas šādas aktivitātes:

 1. Sagatavots projekta iesniegums un noslēgts līgums ar CFLA par projekta īstenošanu;
 2. ZMNĪ mājaslapā sagatavota, ievietota un papildināta informācija par projektu;
 3. Izgatavots būvprojekts;
 4. Saņemta būvatļauja;
 5. Saņemti VVD tehniskie noteikumi;
 6. Veikts būvdarbu iepirkums;
 7. Noslēgts būvdarbu līgums;
 8. Veikts būvuzraudzības iepirkums;
 9. Noslēgts būvuzraudzības līgums;
 10. Tiek veikti būvdarbi;
 11. Tiek veikta būvuzraudzība;
 12. Tiek veikta autoruzraudzība;
 13. Objektā uzstādīta pagaidu lielformāta informatīvā plāksne ar informāciju par projektu.