Iecavas ūdensnotekas atjaunošana

 • Projekta identifikācijas numurs: 5.1.2.0/18/I/004
 • Atbalsta mērķis: 5.1.2. Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās
 • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Iecava, ŪSIK kods 384:01, pik.197/90-396/50 atjaunošana Ozolnieku novadā un Iecavas novadā
 • Projekta īstenošanas vieta:
  • Iecavas novads
  • Ozolnieku novads
 • Projekta mērķa grupa: 102 Ozolnieku un Iecavas novada iedzīvotāji
 • Projekta īstenošanas laiks: 06.2018 - 01.2022
 • Projekta kopējais finansējums: € 1127835.77
 •       ERAF finansējums: € 958660.40
 •       Latvijas valsts budžeta finansējums: € 169175.37
 • Būvniecības stadija: Būvprojekta izstrāde
 • Nodots ekspluatācijā: 06.01.2022

Projekts tiek realizēts par Eiropas Savienības Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzekļiem.

Projekta ietvaros līdz 2022. gada janvārim ir veiktas šādas aktivitātes:

 1. Sagatavots projekta iesniegums un noslēgts līgums ar CFLA par projekta īstenošanu;
 2. ZMNĪ mājaslapā sagatavota, ievietota un papildināta informācija par projektu;
 3. Izgatavots būvprojekts;
 4. Saņemta būvatļauja;
 5. Saņemti VVD tehniskie noteikumi;
 6. Veikts būvdarbu iepirkums;
 7. Noslēgts būvdarbu līgums;
 8. Veikts būvuzraudzības iepirkums;
 9. Noslēgts būvuzraudzības līgums;
 10. Sagatavota informācija un objektā uzstādīts pagaidu lielformāta informatīvais stends;
 11. Veikti būvdarbi;
 12. Veikta būvuzraudzība;
 13. Veikta autoruzraudzība;
 14. Būvdarbi pabeigti;
 15. Objektā uzstādīta pastāvīgā informatīvā plāksne.

Bildes