Bolupes ūdensnotekas atjaunošana

 • Projekta identifikācijas numurs: 5.1.2.0/17/I/008
 • Atbalsta mērķis: 5.1.2. Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās
 • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Bolupe, ŪSIK kods 4254:01, pik. 444/00-671/50 atjaunošana Kubulu, Vīksnas, Bērzkalnes pagastā Balvu novadā, Susāju, Kupravas un Žīguru pagastā Viļakas novadā un Liepnas pagastā Alūksnes novadā
 • Projekta īstenošanas vieta:
  • Alūksnes novads
  • Balvu novads
  • Viļakas novads
 • Projekta mērķa grupa: 75 Kubulu, Vīksnas, Bērzkalnes, Susāju, Kupravas, Žīguru un Liepnas pagasta iedzīvotāji
 • Projekta īstenošanas laiks: 02.2018 – 02.2020
 • Projekta kopējais finansējums: € 702058.93
 •       ERAF finansējums: € 596750.09
 •       Latvijas valsts budžeta finansējums: € 105308.84
 • Būvniecības stadija: Projekts pabeigts
 • Nodots ekspluatācijā: 15.01.2020

Projekts tiek realizēts par Eiropas Savienības Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzekļiem.

Projekta ietvaros līdz 2020.gada februārim ir veiktas šādas aktivitātes:

 1. Sagatavots projekta iesniegums un noslēgts līgums ar CFLA par projekta īstenošanu;
 2. ZMNĪ mājaslapā sagatavota, ievietota un papildināta informācija par projektu;
 3. Uzstādīts lielformāta pagaidu informatīvais stends;
 4. Izstrādāts būvprojekts;
 5. Veikts būvdarbu iepirkums;
 6. Noslēgts būvdarbu līgums;
 7. Veikts būvuzraudzības iepirkums;
 8. Noslēgts būvuzraudzības līgums;
 9. Veikts autoruzraudzības iepirkums;
 10. Noslēgts autoruzraudzības līgums;
 11. Tiek veikti būvdarbi;
 12. Būvdarbi pabeigti;
 13. Tiek veikta būvuzraudzība;
 14. Būvuzraudzība pabeigta;
 15. Tiek veikta autoruzraudzība;
 16. Autoruzraudzība pabeigta;
 17. Objekts pieņemts ekspluatācijā;
 18. Pie ūdensnotekas uzstādīta pastāvīgā informatīvā plāksne.

 

Bildes