Toseles ūdensnotekas atjaunošana

 • Projekta identifikācijas numurs: 5.1.2.0/18/I/006
 • Atbalsta mērķis: 5.1.2. Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās
 • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas 19p (Tosele), ŪSIK kods 34282:01, atjaunošana pik. 00/00-29/75 Nīcas pagastā, Nīcas novadā
 • Projekta īstenošanas vieta:
  • Nīcas novads
  • Nīcas pagasts
 • Projekta mērķa grupa: 71 Nīcas pagasta iedzīvotājs
 • Projekta īstenošanas laiks: 08.2018 - 08.2020
 • Projekta kopējais finansējums: € 1503920.09
 •       ERAF finansējums: € 1278332.08
 •       Latvijas valsts budžeta finansējums: € 225588.01
 • Būvniecības stadija: Būvprojekta izstrāde
 • Nodots ekspluatācijā: 07.08.2020

Projekts tiek realizēts par Eiropas Savienības Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzekļiem.

Projekta ietvaros līdz 2020. augustam ir veiktas šādas aktivitātes:

 1. Sagatavots projekta iesniegums un noslēgts līgums ar CFLA par projekta īstenošanu;
 2. ZMNĪ mājaslapā sagatavota, ievietota un papildināta informācija par projektu;
 3. Veikts būvprojektēšanas iepirkums;
 4. Izstrādāts būvprojekts;
 5. Saņemta būvatļauja;
 6. Veikts būvdarbu iepirkums;
 7. Noslēgts būvdarbu līgums;
 8. Veikts būvuzraudzības iepirkums;
 9. Noslēgts būvuzraudzības līgums;
 10. Būvdarbi pabeigti;
 11. Būvuzraudzība pabeigta;
 12. Objektā uzstādīts pagaidu lielformāta informatīvais stends ar informāciju par projektu;
 13. Objektā uzstādīta pastāvīgā informatīvā plāksne.