Trauksmes celšanas sistēma

Dokumentācija

Veidlapa

Trauksmes cēlēja ziņojumu iesniegšana un izskatīšana
Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”

VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” (turpmāk – ZM NĪ) ir izstrādāta un darbojas iekšējā trauksmes celšanas sistēma, kas nodrošina iespēju droši ziņot par pārkāpumiem ZM NĪ, kā arī trauksmes cēlēju aizsardzību.

ZM NĪ iekšējā trauksmes celšanas sistēmā trauksmi var celt:

 1. Darbinieki;
 2. Personas, kuras ZM NĪ nodarbina, piemēram, uz uzņēmuma līguma pamata, vai kuras ir nolīgtas pakalpojumu sniegšanai vai kādu darbu veikšanai;
 3. Darījumu partneri, piemēram, pakalpojumu sniedzēji, preču piegādātāji u.c.;
 4. ZM NĪ valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis un personas, kuras vada vai pārrauga ZM NĪ darbību;
 5. Brīvprātīgā darba veicēji;
 6. Personas, kas tikai dibina tiesiskās attiecības, piemēram, darba intervijā vai pārrunās par pakalpojuma līguma noslēgšanu.

Trauksmi var celt par:

 • likumu, ētikas vai profesionālo standartu pārkāpumiem;
 • ja cieš vairāki darbinieki,
 • ja situācija tiek pieļauta ilgstoši,
 • ja situācija var nodarīt zaudējumus u.c.

Trauksmes celšanas ziņojumu nesniedz par:

 • Tikai par personīgu interešu aizskārumu vai privāttiesisku strīdu;
 • Pārkāpumiem, kas nav saistīti ar profesionālo pieredzi;
 • Apzināti nepatiesu ziņu sniegšana;
 • Valsts noslēpumu saturošas informācijas izpaušana.

Lai iesniegtu trauksmes celšanas ziņojumu un saņemtu likumā garantēto valsts aizsardzību, trauksmes cēlējam ir jāievēro vairāki būtiski soļi.
Uzdodiet sev šos jautājumus:

 1. Vai šis pārkāpums notiek, tiek plānots vai ir noticis?
 2. Vai šo informāciju esmu uzzinājis, veicot savus darba pienākumus?
 3. Vai es šo informāciju uzskatu par patiesu?
 4. Vai šis iespējamais pārkāpums var kaitēt ZM NĪ interesēm? Piemēram, tā ir amatpersonu bezdarbība, nolaidība vai dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana, korupcija, krāpšana, finanšu līdzekļu vai mantas izšķērdēšana, izvairīšanās no nodokļu samaksas, pārkāpums publisko iepirkumu jomā, būvniecības, vides vai darba drošības apdraudējums un citi?
 5. Vai šī nav situācija, kad ir aizskartas tikai manas personīgās intereses? Vai šis nav privāttiesisks strīds?

Kā iesniegt Trauksmes cēlēja ziņojumu:

 • Izmantojiet šo formu
 • Iesniedziet šo informāciju, nosūtot e-pastā, pa pastu, telefonsarunā vai tiekoties klātienē ar ZM NĪ uzticības personu trauksmes celšanas jomā.
 • Sniedziet detalizētu informāciju: norādiet faktus, personu vārdus, variet pievienot fotogrāfijas, dokumentu kopijas u.c.
 • Aicinām to iesniegt, parakstot ar savu vārdu, uzvārdu, tad Jūs saņemsiet Trauksmes celšanas likumā paredzēto aizsardzību un uzticības persona varēs precizēt informāciju.
 • Ja esat pārliecināts, ka iekšēji informēt, iesniedzot ziņojumu uzticības personai, nav droši, Jums ir tiesības ziņot ārpus ZM NĪ – attiecīgajā valsts institūcijā.

Kas notiks pēc ziņojuma iesniegšanas? Ar Jums sazināsies uzticības persona:

 • septiņu dienu laikā informēs Jūs par tālāko gaitu.
 • Iespējams, uzticības persona Jums prasīs papildu informāciju, precizējumus.
 • Ja ir uzsākta trauksmes celšanas ziņojuma izvērtēšana, tad ne vēlāk kā divu mēnešu laikā saņemsiet informāciju par ziņojuma izskatīšanas gaitu.

ZMNĪ uzticības persona trauksmes celšanas jomā:
Anette Vasarāja (prombūtnes laikā aizstāj Juridiskās nodaļas nozīmētais darbinieks)
Tālrunis: 28017716
E-pasta adrese: trauksme@zmni.lv