Tehniskie noteikumi

Dokumentācija

TNI-veidlapa_2020

Lai, atbilstoši Meliorācijas likuma 4.pantam, saņemtu tehniskos noteikumus darbībām meliorētajās zemēs un ekspluatācijas aizsargjoslās ap meliorācijas būvēm un ierīcēm, nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs vai tā pilnvarota persona iesniedz valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” (turpmāk – ZMNĪ) iesniegumu.

  1. Darbībām, kuras saistītas ar būvniecību tehnisko noteikumu iesniegumu var iesniegt un tehniskos noteikumus saņemt Būvniecības valsts kontroles biroja informācijas sistēmā – BIS.
  2. Pārējām darbībām meliorētajās zemēs un ekspluatācijas aizsargjoslās ap meliorācijas būvēm un ierīcēm un, ja tehnisko noteikumu pieprasīšanai neizmanto BIS, tehniskos noteikumus pieprasa izmantojot iesnieguma veidlapu TNI-veidlapa_2020.
  3. Iesnieguma veidlapa ar tam pievienotajiem dokumentiem jāiesniedz Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” reģionālajā meliorācijas nodaļā vai tās sektorā.
  4. Iesniegumu var iesniegt personīgi vai nosūtot pa pastu, vai e-pastu ar drošu elektronisko parakstu.
  5. Tehnisko noteikumu saņemšanas veidu iesniedzējs norāda Iesniegumā.
  6. Tehniskie noteikumi tiek sagatavoti un izsniegti 20 (divdesmit) dienu laikā pēc Iesnieguma saņemšanas.

e-pasts: vidzeme@zmni.lv; adrese: Rīgas iela 65, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401

e-pasts: kurzeme@zmni.lv; adrese: Skolas iela 2, Pastende, Ģibuļu pag., Talsu nov., LV-3251

e-pasts: latgale@zmni.lv; adrese: Liepu iela 33, Rēzekne, LV-4601

e-pasts: zemgale@zmni.lv; adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901