Kūdupes ūdensnotekas atjaunošana

 • Projekta identifikācijas numurs: 5.1.2.0/17/I/004
 • Atbalsta mērķis: 5.1.2. Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās
 • Projekta pilns nosaukums: Kūdupes ūdensnotekas atjaunošana, PIK 48/64 - 122/25; 146/20 - 192/25, Pededzes pagasts, Alūksnes novads
 • Projekta īstenošanas vieta:
  • Alūksnes novads
  • Pededzes pagasts
 • Projekta mērķa grupa: 50 Pededzes pagasta iedzīvotāji
 • Projekta īstenošanas laiks: 07.2017. - 01.2019.
 • Projekta kopējais finansējums: € 297578.78
 •       ERAF finansējums: € 252941.96
 •       Latvijas valsts budžeta finansējums: € 44636.82
 • Būvniecības stadija: Būvprojekta izstrāde
 • Nodots ekspluatācijā: 03.01.2019

Projekts tiek realizēts par Eiropas Savienības Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzekļiem.

Projekta ietvaros līdz 2019.janvārim ir veiktas šādas aktivitātes:

 1. Sagatavots projekta iesniegums un noslēgts līgums ar CFLA par projekta īstenošanu;
 2. ZMNĪ mājaslapā sagatavota, ievietota un papildināta informācija par projektu;
 3. Sagatavots un uzstādīts lielformāta informatīvais stends;
 4. Izstrādāts būvprojekts;
 5. Saņemta būvatļauja;
 6. Veikts būvdarbu iepirkums;
 7. Noslēgts būvdarbu līgums;
 8. Tiek veikti būvdarbi;
 9. Veikts būvuzraudzības iepirkums;
 10. Noslēgts būvuzraudzības līgums;
 11. Tiek veikta būvuzraudzība.;
 12. Būvdarbi pabeigti;
 13. Objekts pieņemts ekspluatācijā;
 14. Objektā uzstādīta pastāvīgā informatīvā plāksne.​