Polderu stacijas

Valsts-Melioracijas-buves

 

Polderis – nosusināta platība, kas ar aizsargdambi norobežota no uzplūstošiem ūdeņiem un no kuras ūdens noteci novada ar atsūknēšanu.

Šī uzdevumu veikšanai valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” (turpmāk – ZMNĪ) uztur darba kārtībā 423,9 kilometrus aizsargdambju un 40 polderu sūkņu stacijas. Kopējā ar aizsargdambjiem norobežotā polderu platība Latvijā ir 51 787 hektāru.

Polderu izvietojums pa reģioniem ir nevienmērīgs. Visvairāk polderu koncentrējas ap Lielupi un Babītes ezeru, Nīcas novadā un ap Lubāna ezeru. ZMNĪ apsaimniekoto polderu sadalījuma pa reģioniem platības ziņā lielākais apjoms ir Zemgales reģionā – 12 polderi ar kopējo platību 19333 ha. Pēc polderu platības nākošais ir Latgales reģions – 7 polderi ar kopējo platību 12937 ha, Kurzemes reģions – 10 polderi ar kopējo platību 11916 ha un Vidzemes reģions – 3 polderi ar kopējo platību 2901 ha.

Pierīgas teritorijā – Ādažu un Carnikavas novados visu polderu, un Babītes novadā polderiem ap Babītes ezeru, polderu apsaimniekošanu pašvaldības ir pārņēmušas savā pārziņā.

Turklāt ZMNĪ pārziņā ir 8 Rīgas HES ūdenskrātuves inženieraizsardzības būvju sūkņu stacijas un 9 kilometri dambju, kuru aizsargā 4700 ha polderu platības ap Rīgas HES ūdenskrātuvi – Salaspils, Ikšķiles, Ogres un Ķeguma novados.