Life GoodWater IP

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” (turpmāk ZMNĪ) ir uzsākusi dalību projektā: Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai / Implementation of River Basin Management Plans of Latvia towards good surface water status. Projekta tīmekļa vietne: www.goodwater.lv Projekta saīsinātais nosaukums: LIFE GOODWATER IP Programma: LIFE Projekta īstenošanas laiks: […]

Plūdu risku samazināšanas programmas izpilde

Plūdu risku samazināšanai ZMNĪ turpina atjaunot un pārbūvēt polderu sūkņu stacijas, aizsargdambjus un valsts nozīmes ūdensnotekas VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” (ZMNĪ), investējot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalsta līdzekļus, kas 2014.-2020. gada plānošanas periodā paredzēti meliorācijas infrastruktūras atjaunošanai, arī 2019. gadā turpina īstenot plūdu risku lauku teritorijās samazināšanai paredzētos darbus – valstij piederošu hidrotehnisko […]

Turpinās valsts nozīmes ūdensnoteku atjaunošana Latvijas – Krievijas robežjoslā

Saistībā ar Valsts robežsardzes plānotajiem Latvijas Republikas robežas izbūves darbiem gar robežu ar Krievijas Federāciju, kā arī saņemtajām zemes īpašnieku sūdzībām par atsevišķu valsts robežupju neapmierinošo tehnisko stāvokli, VSAI “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” valsts robežjoslā īsteno sešu valsts nozīmes ūdensnoteku atjaunošanas projektus ar kopējo atjaunojamo posmu garumu 76 km. Pateicoties būvuzņēmēju veiksmīgai darbu organizācijai un […]

Melioratori tiekas seminārā Alūksnē

Piektdien, 8. jūnijā, Api un Alūksni apmeklēja zemkopības ministrs Jānis Dūklavs. Apē ministrs tikās ar lauksaimniekiem un pastāstīja par kopējo lauksaimniecības politiku valstī, par tās nākotni. Savukārt Alūksnē ministrs piedalījās VAS “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” rīkotajā seminārā “Valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu ekspluatācija un uzturēšana”. Semināru atklāja VAS “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” valdes priekšsēdētājs […]

Plūdu risku mazināšanā un meliorācijā līdz 2020. gadam investēs 80 miljonus eiro

Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” (turpmāk – ZMNĪ) turpina īstenot nozīmīgus projektus plūdu risku mazināšanā, lauksaimniecības un mežsaimniecības zemju meliorācijā, valstij piederošo hidrotehnisko būvju atjaunošanā un pārbūvē, kā arī valsts nozīmes ūdensnoteku atjaunošanā. Šim mērķim no 2014. līdz 2020. gadam paredzēti 80 miljoni eiro publiskā finansējuma – 36,6 miljoni eiro no Eiropas Lauksaimniecības fonda […]