Ar miljoniem mazinās plūdu riskus

Tīras upju gultnes, nostiprināti krasti un līdz minimumam samazināts apkārtnes applūšanas risks
– šie ir rezultāti, ko varam sagaidīt jau pēc dažiem gadiem, kad tiks īstenotas plānveida investīcijas
plūdu risku mazināšanas infrastruktūrā.

Projektu dokumentācija

Latvijas Bizness 24.08.2021.