Vitrupe – Alejas

Nosaukums: Vitrupe – Alejas
Koordinātas: X 529469.99 – Y 389876.92
Stacijas nulles atzīme: 21.84 m
Nolasījumi: Ūdens līmenis, Ūdens caurplūdums

Lūdzu gaidiet