Nereta – Mežmuiža

Nosaukums: Nereta – Mežmuiža
Koordinātas: X 631393 – Y 260204
Stacijas nulles atzīme: — m
Nolasījumi: Ūdens līmenis

Lūdzu gaidiet