Aiviekste – izteka

Nosaukums: Aiviekste – izteka
Koordinātas: X 677585 – Y 6300893
Stacijas nulles atzīme: — m
Nolasījumi: Ūdens līmenis

Lūdzu gaidiet