Kapūnes poldera aizsargdambja atjaunošana

Projekta ietvaros līdz 2021.gada janvārim ir veiktas šādas aktivitātes: Sagatavots projekta iesniegums un noslēgts līgums ar CFLA par projekta īstenošanu; Veikti grozījumi līgumā ar CFLA par projekta īstenošanu; ZMNĪ mājaslapā sagatavota, ievietota un papildināta informācija par projektu; Sagatavota informācija un izvietota uz lielformāta pagaidu informatīvā stenda; Veikts būvprojekta iepirkums kopā ar autoruzraudzību; Izstrādāts būvprojekts; Saņemta būvatļauja; […]