Kapūnes poldera aizsargdambja atjaunošana

 • Projekta identifikācijas numurs: 5.1.2.0/18/I/008
 • Atbalsta mērķis: 5.1.2. Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās
 • Projekta pilns nosaukums: Kapūnes poldera aizsargdambju D-1 pik. 00/00- 108/40 un D-2 pik. 00/00-19/66 atjaunošana Lazdukalna pagastā, Rugāju novadā
 • Projekta īstenošanas vieta:
  • Rugāju novads
 • Projekta mērķa grupa: Samazināt plūdu apdraudējumu Lazdukalna pagasta 750,87 ha applūstošajā teritorijā, palielināt 21 pagasta iedzīvotāja drošību
 • Projekta īstenošanas laiks: 12.2018. - 03.2021.
 • Projekta kopējais finansējums: € 1371117.88
 •       ERAF finansējums: € 1165450.20
 •       Latvijas valsts budžeta finansējums: € 205667.68
 • Būvniecības stadija: Būvprojekta izstrāde
 • Nodots ekspluatācijā: 23.12.2020

Projekts tiek realizēts par Eiropas Savienības Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzekļiem.

Projekta ietvaros līdz 2021.gada janvārim ir veiktas šādas aktivitātes:

 1. Sagatavots projekta iesniegums un noslēgts līgums ar CFLA par projekta īstenošanu;
 2. Veikti grozījumi līgumā ar CFLA par projekta īstenošanu;
 3. ZMNĪ mājaslapā sagatavota, ievietota un papildināta informācija par projektu;
 4. Sagatavota informācija un izvietota uz lielformāta pagaidu informatīvā stenda;
 5. Veikts būvprojekta iepirkums kopā ar autoruzraudzību;
 6. Izstrādāts būvprojekts;
 7. Saņemta būvatļauja;
 8. Veikts būvdarbu iepirkums;
 9. Noslēgts būvdarbu līgums;
 10. Veikts būvuzraudzības iepirkums;
 11. Noslēgts būvuzraudzības līgums;
 12. Tiek veikta būvuzraudzība;
 13. Būvuzraudzība pabeigta;
 14. Tiek veikta autoruzraudzība;
 15. Autoruzraudzība pabeigta;
 16. Tiek veikti būvdarbi;
 17. Būvdarbi pabeigti;
 18. Objektā uzstādīta pastāvīgā informatīvā plāksne.

Bildes