Jānis Šeibaks, Kuldīgas sektors

Teritoriālā atbildība – Kuldīgas un Dienvidkurzemes (Aizputes, Cīravas, Kalvenes, Kazdangas un Lažas pagasti)