VNŪ Zemdegu strauts atjaunošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2016/052 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Zemdegu strauts, ŪSIK kods 385222:01, pik.00/00-175/30, atjaunošana Jelgavas novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 23.05.2016 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 22.04.2016