Rīgas HES Ikšķiles 1.poldera aizsargdambja un Rīgas HES Ogres 2.poldera aizsargdambja atjaunošanas būvdarbu būvuzraudzība

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2016/071 ERAF
  • Projekta pilns nosaukums: Rīgas HES ūdenskrātuves hidrotehnisko būvju kompleksa aizsargspēju palielināšana piegulošo lauku teritoriju aizsardzībai pret plūdu draudiem projektu „Rīgas HES ūdenskrātuves Ikšķiles 1.poldera aizsargdambja pik. 29/41 – 36/42 atjaunošanas” un „Rīgas HES ūdenskrātuves Ogres 2.poldera aizsargdambja pik. 00/00 – 11/05 atjaunošanas” būvdarbu būvuzraudzība
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 27.06.2016 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 14.06.2016