Rīga, Republikas laukums 2

Iznomā

Iznomā biroja telpas no 13 līdz 4000 m2. Pieejamas automazgātuves telpas, veikala telpas 30 m2 un neapkurināmas saimnieciskās telpas no 30 līdz 60 m2.

Administratīvā ēka atbilst energoefektivitātes E klasei.

Saziņai:
Mārtiņš Mednis t.29909009
Skarleta Klints t.26083998
e-pasts: info@zmni.lv

Rīga, Republikas laukums 2
Ievērojot 2010.gada Ministru kabineta noteikumus Nr.515 “Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”, iznomājot valsts nekustamo īpašumu, ZMNĪ veic nomas tiesību izsoli. Ievērojot izsoles rezultātus ar pretendentu tiek noslēgts tipveida nomas līgums.