Jelgava, Dobeles iela 41a

Iznomā

Stāvs: 2 Platums: 81 + 62 m2
Dobeles iela 41a, Jelgava
Ievērojot 2010.gada Ministru kabineta noteikumus Nr.515 “Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”, iznomājot valsts nekustamo īpašumu, ZMNĪ veic nomas tiesību izsoli. Ievērojot izsoles rezultātus ar pretendentu tiek noslēgts tipveida nomas līgums.

Namu pārzinis

Filimonija Brigmane

  • 29156776
  • Dobeles iela 41A, Jelgava, LV 3001