Reģionālas nodaļas

ZMNĪ īsteno valsts meliorācijas sistēmu (polderu sūkņu staciju un ar tām saistīto inženierbūvju) un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu (ūdensnoteku) ekspluatāciju un uzturēšanu. 

Aizvada liekos ūdeņus un pasargā no applūšanas pilsētas, autoceļus, dzelzceļus, mežus, lauksaimniecības zemes (nosusināti meži 47% platībā no visām nosusinātām zemēm, t.i. 1,36 milj.ha; no visām lauksaimniecības zemes platībām nosusināti 62,3% t.i. 1,5 milj.ha).

ZMNĪ minēto uzdevumu veic, ekspluatējot un uzturot darba kārtībā:

  • Polderu aizsargdambjus – 423 km
  • Valsts un valsts nozīmes ūdensnotekas – 13 366 km
  • Polderu sūkņu stacijas – 40
  • Hidromezglus -2