VNŪ Pedele atjaunošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2018/69 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Pedele, ŪSIK kods:63288:01 pik. 97/60-163/80 atjaunošana, Ērģemes un Valkas pagastā, Valkas novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 12.09.2018 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 30.08.2018