VNŪ Nr.34 atjaunošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2018/82 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Nr.34, ŪSIK kods 432452:01, pik.00/00-54/75 atjaunošana Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 24.10.2018 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 12.10.2018

Bildes

Bildes nav atrastas