ELFLA projekti 2014-2020

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstībā” līdzfinansējumu īsteno valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu pārbūvi un atjaunošanu.

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” ar valsts nozīmes ūdensnoteku sakārtošanu veicina valsts ekonomikas vienmērīgu attīstību reģionos, rada priekšnosacījumus vienlīdzīgai konkurencei valstī lauksaimniecības un mežsaimniecības produkcijas ražošanā, dodot iespēju cilvēkam nodarboties ar lauksaimniecības un mežsaimniecības produkcijas ražošanu meliorētajās platībās. Saglabājot funkcionējošas meliorācijas sistēmas meža zemēs, meliorētajās platībās tiks nodrošināts esošais CO2 piesaistes līmenis un saglabāta esošā mežaudžu struktūras dažādība. Meliorācijas sistēmu pārbūve, atjaunošana nodrošina, ka oglekļa piesaiste nesamazinās, saglabājot augu veģetācijai normālu mitruma režīmu augsnē.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē 

informācija aktualizēta 2018.gada februārī

Nr.p.k.Projekta nosaukumsProjekta numursApjoms, kmIesniegšanas datumsBūv.stadijaPieņemts ekspluatācijā
1Valsts nozīmes ūdensnotekas Slocene, ŪSIK kods 3782:01, pik.302/45-408/45 atjaunošana Tukumā, Tumes pagastā, Tukuma novadā15-08-A00403-00029710,6020.10.2015Pabeigts07.11.2017.
2Valsts nozīmes ūdensnotekas Silupe, ŪSIK kods 372274:01, pik.00/00-63/40; 101/00-131/58, atjaunošana Ģibuļu un Lībagu pagastā, Talsu novadā15-08-A00403-0002989,4020.10.2015Pabeigts28.10.2016
3Valsts nozīmes ūdensnotekas Ālande, ŪSIK kods 3422:01, pik.113/00-221/00; 249/00-287/86, atjaunošana Grobiņas un Medzes pagastā, Grobiņas novadā15-02-A00403-00029914,6920.10.2015Būvdarbi
4Valsts nozīmes ūdensnotekas Līgupe, ŪSIK kods 33824:01, pik.47/00-76/26; 85/44-179/80, atjaunošana Rucavas pagastā, Rucavas novadā15-02-A00403-00030012,3620.10.2015Pabeigts05.10.2017.
5Valsts nozīmes ūdensnotekas Jāņupe, ŪSIK kods 38442:01, pik.00/00-192/50 atjaunošana Iecavas novadā un Olaines novadā15-06-A00403-00030119,2520.10.2015Būvdarbi
6Valsts nozīmes ūdensnotekas Zemdegu strauts, ŪSIK kods 385222:01, pik.00/00-175/30 atjaunošana Jelgavas novadā15-06-A00403-00030217,5320.10.2015Pabeigts25.08.2017.
7Valsts nozīmes ūdensnotekas Grūžupīte ŪSIK kods 424144:01, pik.0/00-64/59 atjaunošana Gulbenes novada Daukstu pagastā15-07-A00403-0003036,4621.10.2015Būvdarbi
8Valsts nozīmes ūdensnotekas Urpele (ŪSIK kods 52282:01, pik.32/00-94/30) pārbūve Umurgas pagastā, Limbažu novadā15-09-A00403-0003046,2321.10.2015Pabeigts31.07.2017.
9Valsts nozīmes ūdensnotekas "Supenka" (ŪSIK kods 68326:01, pik.0/00-13/50) un "Zvaiga" (ŪSIK kods 6832612:01, pik.0/00-77/21) atjaunošana Baltinavas novadā Baltinavas pagastā15-07-A00403-0003059,0721.10.2015Pabeigts05.12.2016
10Valsts nozīmes ūdensnotekas Iesala (ŪSIK kods 5228:01, pik.88/00-172/20) pārbūve Umurgas pagastā, Limbažu novadā15-09-A00403-0003068,4221.10.2015Būvdarbi
11Valsts nozīmes ūdensnotekas Ežupe, ŪSIK kods 3844122:01, pik.00/00-93/00 atjaunošana Ozolnieku un Olaines novads15-04-A00403-0003079,3021.10.2015Pabeigts28.12.2016
12Valsts nozīmes ūdensnotekas Maizīte, ŪSIK kods 41542:01, pik.54/40-140/60 atjaunošana Skrīveru pagasts, Skrīveru novads un Aizkraukles pagasts, Aizkraukles novads15-04-A00403-0003088,6221.10.2015Pabeigts27.12.2016
13Valsts nozīmes ūdensnotekas Pūņu grāvis, ŪSIK kods 37494:01, pik.00/00-50/61, atjaunošana Ārlavas un Valdgales pagastā, Talsu novadā15-08-A00403-0003095,0621.10.2015Pabeigts01.07.2016
14Valsts nozīmes ūdensnotekas Kroja, ŪSIK kods 36212:01, pik.55/50-98/03, atjaunošana Ugāles pagastā, Ventspils novadā15-08-A00403-0003104,2521.10.2015Pabeigts15.09.2016
15Valsts nozīmes ūdensnotekas N-12, ŪSIK kods 358132:01, pik.00/00-72/09, atjaunošana Užavas un Ziru pagastā, Ventspils novadā15-08-A00403-0003117,2121.10.2015Pabeigts26.05.2016
16Valsts nozīmes ūdensnotekas Alakste, ŪSIK kods 3722466:01, pik.43/00-119/76, atjaunošana Dundagas pagastā, Dundagas novadā15-08-A00403-0003127,6822.10.2015Pabeigts26.08.2016
17Valsts nozīmes ūdensnotekas Alekšupīte, ŪSIK kods 3638:01, pik.11/93-56/53, atjaunošana Kuldīgas pilsētā un Pelču pagastā, Kuldīgas novadā15-02-A00403-0003134,4622.10.2015Pabeigts17.10.2016
18Valsts nozīmes ūdensnotekas Jādekša, ŪSIK kods 376382:01, pik.75/40-109/40; 128/80-156/20; 189/60-227/40, atjaunošana Laucienes pagastā,Talsu novadā15-08-A00403-0003149,9222.10.2015Pabeigts28.12.2017.
19Valsts nozīmes ūdensnotekas Lenkupe, ŪSIK kods 3512:01, pik.00/00-62/92, atjaunošana Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā un Medzes pagastā, Grobiņas novadā15-02-A00403-0003156,2922.10.2015Pabeigts06.09.2016
20Valsts nozīmes ūdensnotekas Džūkste, ŪSIK kods 381624:01, pik.156/10- 235/40, atjaunošana Džūkstes un Slampes pagastā, Tukuma novadā15-08-A00403-0003167,9322.10.2015Pabeigts26.10.2017.
21Valsts nozīmes ūdensnotekas Kalnupe, ŪSIK kods 37632:01, pik.88/00-165/75, atjaunošana Zentenes pagastā, Tukuma novadā15-08-A00403-0003177,7822.10.2015Pabeigts02.11.2017.
22Valsts nozīmes ūdensnotekas Valgale, ŪSIK kods 36216:01, pik.130/25-228/93, atjaunošana Kabiles pagastā, Kuldīgas novadā15-02-A00403-0003189,8722.10.2015Pabeigts14.09.2017.
23Valsts nozīmes ūdensnotekas Kārļupīte, ŪSIK kods 3514:01, pik.00/00-47/29, atjaunošana Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā15-02-A00403-0003194,7322.10.2015Pabeigts06.10.2016
24Valsts nozīmes ūdensnotekas Lējējupe, ŪSIK kods 3652:01, pik.56/78-169/84; 244/00-284/08, atjaunošana Snēpeles, Kurmāles pagastā, Kuldīgas novadā un Raņķu pagastā, Skrundas novadā15-02-A00403-00032015,3122.10.2015Pabeigts07.09.2017
25Valsts nozīmes ūdensnotekas Mazupe (Ciecere), ŪSIK kods 36672:01, pik.113/30-176/76, atjaunošana Zvārdes pagastā, Saldus novadā un Blīdenes pagastā, Brocēnu novadā15-02-A00403-0003216,3522.10.2015Pabeigts18.12.2017.
26Valsts nozīmes ūdensnotekas Benaišu strauts, ŪSIK kods 36856:01, pik.00/00-09/00; 12/52-74/22, atjaunošana Vadakstes pagastā, Saldus novadā15-02-A00403-0003227,0722.10.2015Pabeigts22.11.2016
27Valsts nozīmes ūdensnotekas Krāčupīte, ŪSIK kods 36372:01, pik.54/90-111/60, atjaunošana Padures un Kurmāles pagastā, Kuldīgas novadā15-02-A00403-0003235,6722.10.2015Pabeigts13.12.2016
28Valsts nozīmes ūdensnotekas Paurupe, ŪSIK kods 33822:01, pik.30/00-125/89, atjaunošana Rucavas pagastā, Rucavas novadā15-02-A00403-0003249,5922.10.2015Pabeigts13.12.2017.
29Valsts nozīmes ūdensnotekas Longa, ŪSIK kods 43394:01, pik.04/55-59/15 pārbūve Līksnas pagastā, Daugavpils novadā 15-03-A00403-0003255,4622.10.2015Pabeigts21.12.2016
30Valsts nozīmes ūdensnotekas Geikinu strauts, ŪSIK kods 428772:01, pik.00/00-84/00 atjaunošana Griškānu pagastā, Rēzeknes novadā15-01-A00403-0003268,4022.10.2015Pabeigts22.09.2017.
31Valsts nozīmes ūdensnotekas Bitšķēpu strauts, ŪSIK kods 3822552:01, pik.00/00-40/00 pārbūve Annenieku pagastā, Dobeles novadā15-06-A00403-0003274,0023.10.2015Pabeigts21.11.2016
32Valsts nozīmes ūdensnotekas Govainis, ŪSIK kods 38244:01, pik.08/80-188/80 pārbūve Tērvetes pagastā, Tērvetes novadā, Penkules pagastā, Dobeles novadā, Bēnes pagastā, Auces novadā15-06-A00403-00032818,0023.10.2015Pabeigts30.11.2017.
33Valsts nozīmes ūdensnotekas Gardene, ŪSIK kods 382254:01, pik.00/00-184/00 atjaunošana Dobeles novadā15-06-A00403-00032918,4023.10.2015Būvdarbi
34Valsts nozīmes ūdensnotekas Tērvete, ŪSIK kods 3826:01, pik.589/70-693/50 pārbūve Ukru pagastā, Auces novadā15-06-A00403-00033010,3823.10.2015Pabeigts26.09.2017.
35Valsts nozīmes ūdensnotekas Valgundes 1.vasaras poldera kanāls, ŪSIK kods 3834:01, pik.00/00-36/30 pārbūve Valgundes pagastā, Jelgavas novadā15-06-A00403-0003313,63
36Valsts nozīmes ūdensnotekas Melnupe, ŪSIK kods 385832:01, pik.00/00-121/60 atjaunošana Rundāles pagastā, Rundāles novadā un Īslīces pagastā, Bauskas novadā15-06-A00403-00033212,1623.10.2015Pabeigts30.01.2017
37Valsts nozīmes ūdensnotekas Marjanovka, ŪSIK kods 43714:01, pik.30/65-108/37 pārbūve Tabores pagastā, Daugavpils novadā15-03-A00403-0003337,7723.10.2015Būvdarbi
38Valsts nozīmes ūdensnotekas Liska, ŪSIK kods 42824:01, pik.00/00-46/50; 60/00-167/00 atjaunošana, Silmalas un Feimaņu pagastā, Rēzeknes novadā15-01-A00403-00033415,3523.10.2015Būvdarbi
39Valsts nozīmes ūdensnotekas Muižēnu strauts, ŪSIK kods 412345452:01, pik.00/00-68/80 pārbūve Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads un Ropažu pagasts, Ropažu novads15-04-A00403-0003356,8827.10.2015Būvdarbi
40Valsts nozīmes ūdensnotekas Rites strauts, ŪSIK kods 41532:01, pik.05/00-24/00 un pik.69/80-117/50 pārbūve Jumpravas pagasts, Lielvārdes novads15-04-A00403-0003366,6727.10.2015Pabeigts12.12.2017.
41Valsts nozīmes ūdensnotekas Iecava, ŪSIK kods 384:01, pik.1674/70-1827/40 pārbūve Daudzeses, Sērenes pagasts, Jaunjelgavas novads15-04-A00403-00033715,2727.10.2015Būvdarbi
42Valsts nozīmes ūdensnotekas Titurga, ŪSIK kods 41322:01, pik.00/00-51/50 atjaunošana Ķekavas pagasts, Ķekavas novads15-04-A00403-0003385,1527.10.2015Būvdarbi
43Valsts nozīmes ūdensnotekas Urga, ŪSIK kods 415112:01, pik.35/30-62/05 atjaunošana Ogresgala pagastā, Ogres novadā15-04-A00403-0003392,6827.10.2015Pabeigts20.10.2017.
44Valsts nozīmes ūdensnotekas Osinovka, ŪSIK kods 4356:01, pik.02/70-19/75 un 27/75-52/15 pārbūve Kalkūnes un Sventes pagastos, Daugavpils novadā15-03-A00403-0003404,1502.11.2015Pabeigts06.12.2016
45Valsts nozīmes ūdensnotekas Vīpīte, ŪSIK kods 4312452:01, pik.00/00-10/30 atjaunošana Salas pagastā, Salas novadā15-05-A00403-0003411,0302.11.2015Pabeigts31.08.2017.
46Valsts nozīmes ūdensnotekas Donaviņa, ŪSIK kods 43132:01, pik.35/00-105/39 pārbūve Variešu un Kūku pagastā, Krustpils novadā15-05-A00403-0003427,0402.11.2015Būvdarbi
47Valsts nozīmes ūdensnotekas Babraunīca, ŪSIK kods 42114:01, pik.132/50-172/08 atjaunošana Variešu un Krustpils pagastā, Krustpils novadā15-05-A00403-0003433,9602.11.2015Pabeigts27.12.2017.
48Valsts nozīmes ūdensnotekas Puškinevas grāvis, ŪSIK kods 684722:01, pik.00/00-62/18 atjaunošana Malnavas un Mežvidu pagastā, Kārsavas novadā15-01-A00403-0003446,2202.11.2015Pabeigts17.08.2017.
49Valsts nozīmes ūdensnotekas Ataša, ŪSIK kods 43168:01, pik.00/00-33/00 atjaunošana Vīpes, Mežāres pagastos, Krustpils novadā un Turku pagastā, Līvānu novadā15-05-A00403-0003453,3002.11.2015Pabeigts07.11.2017.
50Valsts nozīmes ūdensnotekas Zviergža, ŪSIK kods 432274:01, pik 00/00-95/08 pārbūve Stabulnieku pagastā, Riebiņu novadā15-03-A00403-0003469,5103.11.2015Būvdarbi
51Valsts nozīmes ūdensnotekas Varakļānu upe, ŪSIK kods 42349242:01, pik.00/00-102/40 pārbūve Varakļānu pagastā, Varakļānu novadā un Dekšāres pagastā, Viļānu novadā15-05-A00403-00034710,2403.11.2015Būvdarbi
52Valsts nozīmes ūdensnotekas Solas-Ruskulovas strauts, ŪSIK kods 4268:01, pik.00/00-107/62 pārbūve Salnavas un Mežvidu pagastā, Kārsavas novadā15-01-A00403-00034810,7603.11.2015Būvdarbi
53Valsts nozīmes ūdensnotekas Deņica, ŪSIK kods 4388:01, pik.00/00-109/66 atjaunošana Ezernieku, Šķaunes un Svariņu pagastos, Dagdas novadā15-03-A00403-00034910,9703.11.2015Pabeigts24.10.2017.
54Valsts nozīmes ūdensnotekas Rudņa, ŪSIK kods 43732:01, pik.130/90-178/55 un pik.185/00-243/22 pārbūve Izvaltas pagastā, Krāslavas novadā un Ambeļu pagastā, Daugavpils novadā15-03-A00403-00035010,5903.11.2015Būvdarbi
55Valsts nozīmes ūdensnotekas Lecija, ŪSIK kods 43228:01, pik.00/00-110/13 pārbūve Stabulnieku un Sīļukalna pagastā, Riebiņu novadā15-03-A00403-00035111,0103.11.2015Pabeigts20.12.2017.
56Valsts nozīmes ūdensnotekas "Cērtene" (ŪSIK kods 52482:01, pik.29/00-74/00) pārbūve Brantu pagastā Smiltenes novadā15-09-A00403-0003524,5012.11.2015Pabeigts28.09.2016
57Valsts nozīmes ūdensnotekas "Korģītes strauts" (ŪSIK kods 54122:01, pik.30/00-85/30) pārbūve Salacgrīvas pagastā Salacgrīvas novadā15-09-A00403-0003535,5312.11.2015Pabeigts15.08.2017.
58Valsts nozīmes ūdensnotekas "Lejas strauts" (ŪSIK kods 42468:01, pik.00/00-51/08) atjaunošana Kalncempju pagastā Alūksnes novadā15-07-A00403-0003545,1112.11.2015Pabeigts17.10.2017.
59Valsts nozīmes ūdensnotekas "Ilgupīte" (ŪSIK kods 52782:01, pik.00/00-32/00) atjaunošana Apes novadā Virešu pagastā 15-07-A00403-0003553,2012.11.2015Pabeigts25.10.2016
60Valsts nozīmes ūdensnotekas "Vjada" (ŪSIK kods 682:01, pik.126/00-155/00) atjaunošana Viļakas novada Susāju un Žīguru pagastos15-07-A00403-0003562,9013.11.2015Pabeigts02.08.2017
61Valsts nozīmes ūdensnotekas Tīšu N-1 (ŪSIK kods 54392:01, pik.04/80-57/64) pārbūve Mazsalacas pagastā, Mazsalacas novadā15-09-A00403-0003575,2813.11.2015Pabeigts31.10.2016
62Valsts nozīmes ūdensnotekas "Paukle" (ŪSIK kods 42614:01, pik.06/00-190/87) atjaunošana Balvu novadā Bērzpils pagastā un Rugāju novadā Lazdukalna pagastā15-07-A00403-00035818,4913.11.2015Būvdarbi
63Valsts nozīmes ūdensnotekas Promulta (ŪSIK kods 54394:01, pik.03/20-54/60) pārbūve Mazsalacas pagastā, Mazsalacas novadā15-09-A00403-0003595,1413.11.2015Pabeigts15.12.2017.
64Valsts nozīmes ūdensnotekas Aunejas strauts, ŪSIK kods 684234544:01, pik.06/00-56/00 atjaunošana Pildas pagastā, Ludzas novadā15-01-A00403-0003605,0013.11.2015Pabeigts01.11.2017.
65Valsts nozīmes ūdensnotekas "Tiņņupīte" (ŪSIK kods 525962:01, pik.00/00-79/20) pārbūve Valkas novada Zvārtavas pagastā un Smiltenes novada Grundzāles pagastā15-09-A00403-0003617,9216.11.2015Pabeigts20.06.2017
66Valsts nozīmes ūdensnotekas "Vija" (ŪSIK kods 5256:01, pik.384/40-502/00) pārbūve Smiltenes novada Bilskas un Grundzāles pagastos15-09-A00403-00036211,7616.11.2015Būvdarbi
67Valsts nozīmes ūdensnotekas "Zilūžu grāvis", (ŪSIK kods 545836:01 pik.00/00-55/75) pārbūve Bērzaines, Zilākalna un Kocēnu pagastos Kocēnu novadā15-09-A00403-0003635,5816.11.2015Pabeigts15.09.2017.
68Valsts nozīmes ūdensnotekas "Kaugurupīte" (ŪSIK kods 424222:01, pik.0/00-36/80) atjaunošana Gulbenes novada Litenes, Stāmerienas un Stradu pagastā15-07-A00403-0003643,6816.11.2015Būvdarbi
69Valsts nozīmes ūdensnotekas Stirve (Lavīzīte), (ŪSIK kods 41466:01, pik.00/00-29/40 un 45/00-68/00) atjaunošana Zaubes pagastā Amatas novadā15-09-A00403-0003655,2420.11.2015Pabeigts17.09.2017.
70Valsts nozīmes ūdensnotekas "Liepkalnu strauts" (ŪSIK kods 42476:01, pik.74/00-116/04) atjaunošana Alūksnes novadā Mālupes pagastā15-07-A00403-0003664,2020.11.2015Pabeigts14.09.2017.
71Valsts nozīmes ūdensnoteka Liekupe (ŪSIK kods 523932:01, pik.39/70-53/60 un Muldu-Pilpju grāvis (ŪSIK kods 5239322:01, pik.00/00-55/00) atjaunošana Kauguru pagastā, Beverīnas novadā un Liepas un Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā15-09-A00403-0003676,8920.11.2015Pabeigts08.11.2016
72Valsts nozīmes ūdensnotekas Staiduļu grāvis (ŪSIK kods 5238582:01, pik.43/50-66/70, 69/90-76/50, 79/00-89/75) atjaunošana Raunas pagastā, Raunas novadā15-09-A00403-0003684,0620.11.2015Pabeigts28.08.2017
73Valsts nozīmes ūdensnotekas "Dzēsupīte" (ŪSIK kods 52825452:01, pik.30/60-55/45 un 68/60-122/47) atjaunošana Gulbenes novada Beļavas pagastā15-07-A00403-0003697,8720.11.2015Pabeigts08.12.2017.
74Valsts nozīmes ūdensnotekas Skursteņu strauts, ŪSIK kods 38544:01, pik.00/00-214/00 atjaunošana Jaunsvirlaukas, Vircavas, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā15-06-A00403-00037121,4026.11.2015Būvdarbi
75Valsts nozīmes ūdensnotekas Vīksniņa, ŪSIK kods 384282:01, pik.00/00-216/20 atjaunošana Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā un Birzgales pagastā, Ķeguma novadā15-06-A00403-00037221,6226.11.2015Būvdarbi
76Valsts nozīmes ūdensnotekas Lambārtes kanāls, ŪSIK kods 3846:01, pik.00/00-118/90 atjaunošana Dāviņu un Vecsaules pagastā, Bauskas novadā15-06-A00403-00037311,8926.11.2015Būvdarbi
77Valsts nozīmes ūdensnotekas Bērzene, ŪSIK kods 41328:01, pik.00/00-125/60 atjaunošana Daugmales, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā un Baldones pagastā, Baldones novadā15-04-A00403-00037412,5627.11.2015Būvdarbi
78Valsts nozīmes ūdensnotekas Vārniņa, ŪSIK kods 38429232:01, pik.00/00-47/60 atjaunošana Valles pagastā, Vecumnieku novadā15-06-A00403-0003754,7627.11.2015Pabeigts05.12.2016
79Valsts nozīmes ūdensnotekas Strodauka, ŪSIK kods 4234922:01, pik. 00/00-68/17 atjaunošana Varakļānu pagastā, Varakļānu novadā15-05-A00403-0003766,8204.12.2015Būvdarbi
80Valsts nozīmes ūdensnotekas Teicija, ŪSIK kods 42348:01, pik.00/00-95/40 pārbūve Varakļānu un Murmastienes pagastā, Varakļānu novadā15-05-A00403-0003779,5404.12.2015Būvdarbi
81Valsts nozīmes ūdensnotekas M-28, ŪSIK kods 438294:01, pik.00/00-66/48 atjaunošana Svariņu un Dagdas pagastā, Dagdas novadā15-03-A00403-0003786,6517.12.2015Pabeigts31.08.2017
82Valsts nozīmes ūdensnotekas Melnupīte, ŪSIK kods 432252:01, pik.50/00-153/50 pārbūve Rudzātu pagastā, Līvānu novadā15-03-A00403-00038310,3521.12.2015Būvdarbi
83Valsts nozīmes ūdensnotekas Tarasīne, ŪSIK kods 42812:01, pik.05/50-104/90 pārbūve Gaigalavas pagastā, Rēzeknes novadā 15-01-A00403-0003849,9430.12.2015Pabeigts31.01.2018.
84Valsts nozīmes ūdensnotekas Vadžu strauts, ŪSIK kods 38162464:01, pik.00/00-49/75 atjaunošana Lestenes un Džūkstes pagastā, Tukuma novadā16-08-A00403-0000084,9814.01.2016Pabeigts09.11.2016
85Valsts nozīmes ūdensnotekas Pūces upe, ŪSIK kods 3428732:01, pik.09/90-67/69 atjaunošana Kalētu pagastā, Priekules novadā16-02-A00403-0000095,7814.01.2016Pabeigts29.05.2017
86Valsts nozīmes ūdensnotekas Ziemeļvalks, ŪSIK kods 3763844:01, pik.05/15-67/10 atjaunošana Vandzenes pagastā, Talsu novadā16-08-A00403-0000106,2014.01.2016Pabeigts20.10.2017.
87Valsts nozīmes ūdensnotekas Siltupīte, ŪSIK kods 366352:01, pik.02/60-60/93 atjaunošana Novadnieku pagastā, Saldus novadā16-02-A00403-0000115,8314.01.2016Pabeigts22.11.2016
88Valsts nozīmes ūdensnotekas Romas grāvis, ŪSIK kods 385212:01, pik.00/00-81/80 atjaunošana Jelgavas pilsētā, Svētes, Platones pagastā, Jelgavas novadā16-06-A00403-0000228,1826.01.2016Būvdarbi
89Valsts nozīmes (starpvalstu) ūdensnotekas "Kūkova" (ŪSIK kods 6832:01, pik.00/00-111/00 un 217/00-314/00) gultnes atjaunošana Šķilbēnu pagastā Viļakas novadā un Baltinavas novadā16-07-A00403-00016620,8012.02.2016Būvdarbi
90Valsts nozīmes ūdensnotekas Rītupe, ŪSIK kods 684:01, pik.00/00-108/70 atjaunošana Malnavas un Salnavas pagastā, Kārsavas novadā16-01-A00403-00016810,8722.02.2016Būvdarbi
91Valsts nozīmes ūdensnotekas Ludza, ŪSIK kods 6842:01, pik.00/00-278/69 atjaunošana Goliševas pagastā, Kārsavas novadā un Blontu pagastā, Ciblas novadā16-01-A00403-00016927,8722.02.2016Būvdarbi
92Valsts nozīmes ūdensnotekas Niedrupīte, ŪSIK kods 68222:01, pik.00/00-105/00 atjaunošana Vecumu pagastā, Viļakas novadā16-07-A00403-00017010,5022.02.2016Būvdarbi
93Valsts nozīmes ūdensnotekas Ludumka, ŪSIK kods 68322:01, pik.00/00-104/25 atjaunošana Vecumu pagastā, Viļakas novadā16-07-A00403-00017110,4322.02.2016Būvdarbi
94Valsts nozīmes ūdensnotekas Moseika, ŪSIK kods 683232:01, pik.00/00-55/32 atjaunošana Šķilbēnu pagastā, Viļakas novadā16-07-A00403-0001725,5322.02.2016Būvdarbi
95Valsts nozīmes ūdensnotekas Cēze, ŪSIK kods 386212:01, pik.02/80-110/70 atjaunošana Mazzalves pagastā, Neretas novadā16-04-A00403-00017410,7926.05.2016Pabeigts18.12.2017.
96Valsts nozīmes ūdensnotekas Korņevkas strauts, ŪSIK kods 6866432:01, pik.00/00-01/65 un pik.03/65-46/50 atjaunošana Lauderu pagastā Zilupes novadā un Nirzas pagastā Ludzas novadā16-01-A00403-0001754,4522.07.2016Būvdarbi
97Valsts nozīmes ūdensnotekas Putrupe, ŪSIK kods 384422:01, pik.00/00-99/90 atjaunošana Olaines un Iecavas novadā16-06-A00403-0001769,9922.07.2016Būvdarbi
98Valsts nozīmes ūdensnotekas Reņģele, ŪSIK kods 385726:01, pik.00/00-96/30 atjaunošana Salgales pagastā, Ozolnieku novadā un Mežotnes pagastā, Bauskas novadā16-06-A00403-0001779,6317.08.2016Pabeigts31.01.2018.
99Valsts nozīmes ūdensnotekas Svēpaine, ŪSIK kods 38268:01, pik.19/40-276/40 atjaunošana Tērvetes, Bukaišu pagastā, Tērvetes novadā un Ukru pagastā, Auces novadā16-06-A00403-00017825,7017.08.2016Būvdarbi
100Valsts nozīmes ūdensnotekas Ailes strauts, ŪSIK kods 38264:01, pik.58/00-200/30 atjaunošana Zaļenieku, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, Augstkalnes pagastā, Tērvetes novadā16-06-A00403-00017914,2324.08.2016Būvdarbi
101Valsts nozīmes ūdensnotekas Zizma, ŪSIK kods 38592:01, pik.16/40-152/50 atjaunošana Mežotnes, Codes pagastā, Bauskas novadā16-06-A00403-00018013,6124.08.2016Būvdarbi
102Valsts nozīmes ūdensnotekas Vašleja, ŪSIK kods 37826:01, pik. 00/00-187/91 atjaunošana Tumes un Degoles pagastā, Tukuma novadā16-08-A00403-00018118,7931.08.2016Būvdarbi
103Valsts nozīmes ūdensnotekas Briežupe, ŪSIK kods 362412:01, pik. 00/00-145/44 atjaunošana Vānes un Matkules pagastā, Kandavas novadā16-08-A00403-00018214,5431.08.2016Būvdarbi
104Valsts nozīmes ūdensnotekas Skalda, ŪSIK kods 354442:01, pik.00/00-123/82 atjaunošana Lažas un Kazdangas pagastā, Aizputes novadā16-02-A00403-00018312,3831.08.2016Būvdarbi
105Valsts nozīmes ūdensnotekas Slimnīcas strauts ŪSIK kods 366354:01, pik. 17/38-65/19 atjaunošana Saldus pagastā, Saldus novadā16-02-A00403-0001844,7831.08.2016Pabeigts25.01.2018.
106Valsts nozīmes ūdensnotekas Bormaņu grāvis, ŪSIK kods 41616:01, pik.06/20-78/70 atjaunošana Bebru, Kokneses pagastā, Kokneses novadā16-04-A00403-0001857,2531.08.2016Būvdarbi
107Valsts nozīmes ūdensnotekas Dzilnupe, ŪSIK kods 3812222:01, pik.00/00-28/70 un pik. 45/00-126/00 atjaunošana Babītes pagastā, Babītes novadā un Mārupes pagastā, Mārupes novadā16-04-A00403-00018610,9701.09.2016Būvdarbi
108Valsts nozīmes ūdensnotekas Ežupīte, ŪSIK kods 412345432:01, pik 00/00-58/10 atjaunošana Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā un Salaspils pagastā, Salaspils novadā16-04-A00403-0001875,8101.09.2016Būvdarbi
109Valsts nozīmes ūdensnotekas Birztala, ŪSIK kods 342862:01, pik. 65/05 – 149/97; 184/03 – 253/80 atjaunošana Kalētu, Gramzdas un Priekules pagastā, Priekules novadā16-02-A00403-00018815,4714.09.2016Būvdarbi
110Valsts nozīmes ūdensnotekas Risene, ŪSIK kods 41478:01, pik. 00/00-15/00 un 49/30-75/68 atjaunošana Kaives pagastā, Vecpiebalgas novadā16-09-A00403-0001894,1426.09.2016Būvdarbi
111Valsts nozīmes ūdensnotekas Prīnu N-1, ŪSIK kods 535622:01, pik.00/00-65/99 atjaunošana Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā16-09-A00403-0001906,6026.09.2016Būvdarbi
112Valsts nozīmes ūdensnotekas Lāņupe, ŪSIK kods 354692:01, pik. 00/00 – 124/79 atjaunošana Durbes, Dunalkas un Vecpils pagastā, Durbes novadā16-02-A00403-00019112,4827.09.2016Būvdarbi
113Valsts nozīmes ūdensnotekas Veižalka, ŪSIK kods 435262:01 pik.00/00-35/50 un pik.61/75-109/05 atjaunošana Naujenes pagastā, Daugavpils novadā 16-03-A00403-0001928,2828.10.2016Projektēšana
114Valsts nozīmes ūdensnotekas M-11 Berezovka, ŪSIK kods 43786:01, pik.00/00-27/16 atjaunošana Robežnieku pagastā, Krāslavas novadā16-03-A00403-0001932,7228.10.2016Būvdarbi
115Valsts nozīmes ūdensnotekas Mozgupe, ŪSIK kods 428272:01, pik.00/00-95/00 atjaunošana Feimaņu, Maltas, Silmalas pagastā Rēzeknes novadā16-01-A00403-0001949,5028.10.2016Projektēšana
116Valsts nozīmes ūdensnotekas Nr.10, ŪSIK kods 432264:01, pik.00/00-102/70 atjaunošana Preiļu un Saunas pagastos, Preiļu novadā16-03-A00403-00019510,2728.10.2016Projektēšana
117Valsts nozīmes ūdensnotekas Standze, ŪSIK kods 3614:01, pik. 00/00 – 112/55 atjaunošana Tārgales un Piltenes pagastā, Ventspils novadā16-08-A00403-00019611,2611.11.2016Būvdarbi
118Valsts nozīmes ūdensnotekas Mizupīte, ŪSIK kods 3857262:01, pik.00/00-57/00 atjaunošana Salgales pagastā, Ozolnieku novadā un Iecavas novadā17-06-A00403-0000015,7007.04.2017Projektēšana
119Valsts nozīmes ūdensnotekas Audīle, ŪSIK kods 42414:01, pik.70/75-89/50, 94/50-177/60 atjaunošana Daukstu, Jaungulbenes un Stradu pagastos, Gulbenes novadā17-07-A00403-00000210,1910.04.2017Projektēšana
120Valsts nozīmes ūdensnotekas Brenguļupīte, ŪSIK kods 545832:01, pik.00/00-12/85, 14/38-70/75 atjaunošana Bērzaines pagasta, Kocēnu novadā un Burtnieku pagastā, Burtnieku novadā17-09-A00403-0000036,9211.04.2017Projektēšana
121Valsts nozīmes ūdensnotekas Dedums, ŪSIK kods 52514:01, pik.75/00-140/04 atjaunošana Trikātas un Brenguļu pagastos, Beverīnas novadā17-09-A00403-0000046,5011.04.2017Projektēšana
122Valsts nozīmes ūdensnotekas Ostermaņu strauts, ŪSIK kods 545424:01, pik.00/00-18/00, 23/04-66/53 atjaunošana Rencēnu un Ēveles pagastā, Burtnieku novadā17-09-A00403-0000056,1511.04.2017Projektēšana
123Valsts nozīmes ūdensnotekas Pedele, ŪSIK kods 63288:01 pik.97/60-163/80 atjaunošana, Ērģemes un Valkas pagastā, Valkas novadā17-09-A00403-0000066,6211.04.2017Projektēšana
124Valsts nozīmes ūdensnotekas Kūkova, ŪSIK kods 6832:01, pik.111/00-217/00 atjaunošana Baltinavas novadā. 17-07-A00403-00000710,6011.04.2017Projektēšana
125Valsts nozīmes ūdensnotekas Umara, ŪSIK kods 42464:01, pik.0/00-34/65, 65/62-153/80 atjaunošana Annas, Alsviķu, Jaunalūksnes, Jaunannas pagastos, Alūksnes novadā17-07-A00403-00000812,2811.04.2017Projektēšana
126Valsts nozīmes ūdensnotekas Virāne, ŪSIK kods 5286:01, pik. 00/00-82/10 atjaunošana Tirzas pagastā, Gulbenes novadā un Cesvaines pagastā, Cesvaines novadā17-07-A00403-0000098,2111.04.2017Projektēšana
127Valsts nozīmes ūdensnoteka Rumbiņa, ŪSIK kods 415192:01, pik.16/40-73/70 atjaunošana Rembates pagastā, Ķeguma novadā, Lielvārdes pagastā, Lielvārdes novadā17-04-A00403-0000105,7321.04.2017Projektēšana
128Valsts nozīmes ūdensnotekas Grieņu grāvis, ŪSIK kods 381652:01, pik.00/00-82/90 atjaunošana Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā17-06-A00403-0000118,2908.05.2017Projektēšana
129Valsts nozīmes ūdensnoteka Žulniekvalks, ŪSIK kods 3754:01, pik.31/80-124/48 atjaunošana Rojas pagastā, Rojas novadā un Ārlavas pagastā, Talsu novadā17-08-A00403-0000129,2709.05.2017
130Valsts nozīmes ūdensnotekas Kampargrāvis, ŪSIK kods 37542:01, pik.18/00-80/00 atjaunošana Ārlavas pagastā, Talsu novadā17-08-A00403-0000136,2009.05.2017Projektēšana
131Valsts nozīmes ūdensnotekas Buļļupe, ŪSIK kods 36242:01, pik.177/00-196/00; 204/40-280/50 atjaunošana Gaiķu pagastā, Brocēnu novadā un Saldus pagastā, Saldus novadā17-02-A00403-0000149,5109.05.2017
132Valsts nozīmes ūdensnotekas Ēnava, ŪSIK kods 3654:01, pik.56/00-189/00 atjaunošana Raņķu un Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā un Laidu pagastā, Kuldīgas novadā17-02-A00403-00001513,3011.05.2017
133Valsts nozīmes ūdensnotekas Rēzeknīte, ŪSIK kods 4234442:01, pik.02/70-79/87 atjaunošana Nagļu un Rikavas pagastos, Rēzeknes novadā17-01-A00403-0000167,7213.05.2017Projektēšana
134Valsts nozīmes ūdensnotekas Pienava, ŪSIK kods 38166:01, pik.130/18-259/28 atjaunošana Džūkstes pagastā, Tukuma novadā17-08-A00403-00001712,9123.05.2017
135Valsts nozīmes ūdensnotekas Platenes kanāls, ŪSIK kods 361222:01, pik.00/00-32/00 atjaunošana Tārgales pagastā, Ventspils novadā17-08-A00403-0000183,2007.06.2017
136Valsts nozīmes ūdensnotekas Ļadina, ŪSIK kods 6842328:01, pik.00/00-38/70 un pik.67/40-134/72 atjaunošana Isnaudas, Briģu un Nirzas pagastā, Ludzas novadā17-01-A00403-00001910,6008.06.2017Projektēšana
137Valsts nozīmes ūdensnotekas Ījovkas strauts, ŪSIK kods 68474:01, pik. 00/00-94/30 atjaunošana Malnavas un Mērdzenes pagastā, Kārsavas novadā17-01-A00403-0000209,4308.06.2017Projektēšana
138Valsts nozīmes ūdensnoteka Kārkliņu grāvis, ŪSIK kods 3826956:01, pik.00/00-50/90 atjaunošanas Ukru pagastā, Auces novadā17-06-A00403-0000215,0915.06.2017Projektēšana
139Valsts nozīmes ūdensnoteka Malva, ŪSIK kods 385924:01, pik.00/00-100/80 atjaunošana Mežotnes un Codes pagastā, Bauskas novadā17-06-A00403-00002210,0815.06.2017Projektēšana
140Valsts nozīmes ūdensnotekas Mazā upīte, ŪSIK kods 4374924:01, pik.00/00-50/28 un pik.51/40-75/45 atjaunošana Konstantinovas un Dagdas pagastā, Dagdas novadā17-03-A00403-0000237,4327.06.2017Projektēšana
141Valsts nozīmes ūdensnotekas Kārklupīte, ŪSIK kods 43114:01, pik.00/00-55/60 atjaunošana Krustpils pagastā Krustpils novadā17-05-A00403-0000245,5629.06.2017Projektēšana
142Valsts nozīmes ūdensnotekas Soltupeite, ŪSIK kods 684216:01, pik.00/00-53/03 atjaunošana Ciblas un Zvirgzdenes pagastā, Ciblas novadā17-01-A00403-0000255,3030.06.2017Projektēšana
143Valsts nozīmes ūdensnotekas Nr.34, ŪSIK kods 432452:01, pik. 00/00-54/75 atjaunošana Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā17-03-A00403-0000265,4806.07.2017Projektēšana
144Valsts nozīmes ūdensnotekas Iča, ŪSIK kods 426:01 pik.645/90-724/00 un pik.728/00-772/12 atjaunošana Ilzeskalna pagastā, Rēzeknes novadā17-01-A00403-00002712,2224.07.2017Projektēšana
145Valsts nozīmes ūdensnotekas Metupīte ŪSIK kods 354472:01, pik.00/00-68/55 atjaunošana Aizputes pagastā, Aizputes novadā un Vecpils pagastā, Durbes novadā17-02-A00403-0000286,8626.07.2017Projektēšana
146Valsts nozīmes ūdensnotekas Raudiņa ŪSIK kods 3544422:01, pik.06/27-78/91 atjaunošana Turlavas pagastā, Kuldīgas novadā17-02-A00403-0000297,2626.07.2017Būvdarbi
147Valsts nozīmes ūdensnotekas Nr.11, ŪSIK kods 4322642:01, pik.00/00-99/96 atjaunošana Saunas pagastā, Preiļu novadā un Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā17-03-A00403-00003010,0001.08.2017Projektēšana
148Valsts nozīmes ūdensnotekas 21p-M-2, ŪSIK kods 34294:01, pik. 00/00-25/01 atjaunošana Nīcas pagastā, Nīcas novadā17-02-A00403-0000312,5017.08.2017Projektēšana
149Valsts nozīmes ūdensnoteka Sūnupe, ŪSIK kods 413246:01, pik.00/00-74/00 atjaunošana Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā un Baldones pagastā Baldones novadā17-04-A00403-0000327,4012.09.2017Projektēšana
150Valsts nozīmes ūdensnoteka Kapupe, ŪSIK kods 38564:01, pik.00/00-124/90 atjaunošana Viesturu, Rundāles, Svitenes pagastā, Rundāles novadā17-06-A00403-00003312,4907.11.2017Projektēšana
151Valsts nozīmes ūdensnoteka Zvirgzde, ŪSIK kods 38426:01, pik.21/00-269/90 atjaunošana Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā un Birzgales pagastā Ķeguma novadā17-04-A00403-00023124,8908.12.2017Projektēšana
152Valsts nozīmes ūdensnotekas Ostvalda kanāls, ŪSIK kods 413222:01, pik.00/00-91/80 atjaunošana Baložu pilsētā un Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā , Olaines pagastā, Olaines novadā17-04-A00403-0002329,1808.12.2017Projektēšana
153Valsts nozīmes ūdensnotekas Pelava, ŪSIK kods 4164:01, pik.115/00-135/20 atjaunošana Vietalvas pagastā, Pļaviņu novadā17-04-A00403-0002332,0208.12.2017Projektēšana
154Valsts nozīmes ūdensnotekas Pālupīte, ŪSIK kods 38624:01, pik.00/00-66/70 atjaunošana Daudzeses pagastā, Jaunjelgavas novadā17-04-A00403-0002366,6728.12.2017Projektēšana
155Valsts nozīmes ūdensnotekas Kalējvalks, ŪSIK kods 372254:01, pik. 00/00-34/19 atjaunošana Ances pagastā, Ventspils novadā18-08-A00403-0000013,4218.01.2018Projektēšana
156Valsts nozīmes ūdensnotekas Krēziņģe, ŪSIK kods 36168:01, pik. 20/32 – 78/40 atjaunošana Ugāles pagastā, Ventspils novadā 18-08-A00403-0000025,8130.01.2018