Ošas 1. poldera sūkņu stacijas pārbūve

 • Projekta identifikācijas numurs: 5.1.2.0/17/I/006
 • Atbalsta mērķis: 5.1.2. Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās
 • Projekta pilns nosaukums: Ošas 1. poldera sūkņu stacijas pārbūve, Rožupes pagastā, Līvānu novadā
 • Projekta īstenošanas vieta:
  • Līvānu novads
  • Rožupes pagasts
 • Projekta mērķa grupa: 6 Rožupes pagasta iedzīvotāji
 • Projekta īstenošanas laiks: 02.2018 – 09.2019
 • Projekta kopējais finansējums: € 844862.06
 •       ERAF finansējums: € 718132.75
 •       Latvijas valsts budžeta finansējums: € 126729.31
 • Būvniecības stadija: Būvniecība
 • Nodots ekspluatācijā: Nav nodots

Projekts tiek realizēts par Eiropas Savienības Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzekļiem.

Projekta ietvaros līdz 2019.gada augustam ir veiktas šādas aktivitātes:

 1. Sagatavots projekta iesniegums un noslēgts līgums ar CFLA par projekta īstenošanu;
 2. ZMNĪ mājaslapā sagatavota, ievietota un papildināta informācija par projektu;
 3. Būvobjektā uzstādīts lielformāta pagaidu informatīvais stends;
 4. Izstrādāts būvprojekts;
 5. Veikts būvdarbu iepirkums;
 6. Noslēgts būvdarbu līgums;
 7. Veikts būvuzraudzības iepirkums;
 8. Noslēgts būvuzraudzības līgums;
 9. Veikta būvuzraudzība;
 10. Veikta autoruzraudzība;
 11. Būvdarbi pabeigti;
 12. Veikta kadastrālā uzmērīšana;
 13. Tiek gatavota dokumentācija objekta pieņemšanai ekspluatācijā.

Dokumentācija

Dokumenti nav atrasti

Bildes

Bildes nav atrastas