Meirānu kanāla atjaunošana

 • Projekta identifikācijas numurs: 5.1.2.0/17/I/011
 • Atbalsta mērķis: 5.1.2. Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās
 • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Meirānu kanāls, ŪSIK kods 4234:01,atjaunošana, pik.113/33-241/93 Ošupes un Barkavas pagastā, Madonas novadā, Murmastienes un Varakļānu pagastā, Varakļānu novadā
 • Projekta īstenošanas vieta:
  • Varakļānu novads
  • Varakļānu pagasts
  • Murmastienes pagasts
 • Projekta mērķa grupa: 27 Ošupes, Barkavas, Murmastienes, Varakļānu un Dekšāres pagasta iedzīvotāji
 • Projekta īstenošanas laiks: 03.2018 - 09.2020
 • Projekta kopējais finansējums: € 1722581.28
 •       ERAF finansējums: € 1464194.09
 •       Latvijas valsts budžeta finansējums: € 258387.19
 • Būvniecības stadija: Būvniecība
 • Nodots ekspluatācijā: Nav nodots

Projekts tiek realizēts par Eiropas Savienības Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzekļiem.

Projekta ietvaros līdz 2020.gada martam ir veiktas šādas aktivitātes:

 1. Sagatavots projekta iesniegums un noslēgts līgums ar CFLA par projekta īstenošanu;
 2. ZMNĪ mājaslapā sagatavota, ievietota un papildināta informācija par projektu;
 3. Būvobjektā uzstādīta lielformāta pagaidu informatīvā plāksne;
 4. Izstrādāts būvprojekts;
 5. Veikts būvdarbu iepirkums;
 6. Veikts būvuzraudzības iepirkums;
 7. Autoruzraudzība iepirkta kopā ar projektēšanu;
 8. Noslēgts būvdarbu līgums;
 9. Noslēgts būvuzraudzības līgums;
 10. Tiek veikti būvdarbi;
 11. Tiek veikta būvuzraudzība;
 12. Tiek veikta autoruzraudzība;
 13. Sagatavota informācija izvietošanai uz pastāvīgās informatīvās plāksnes.