Iecavas ūdensnotekas atjaunošana

 • Projekta identifikācijas numurs: 5.1.2.0/18/I/004
 • Atbalsta mērķis: 5.1.2. Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās
 • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Iecava, ŪSIK kods 384:01, pik.197/90-396/50 atjaunošana Ozolnieku novadā un Iecavas novadā
 • Projekta īstenošanas vieta:
  • Iecavas novads
  • Ozolnieku novads
 • Projekta mērķa grupa: 102 Ozolnieku un Iecavas novada iedzīvotāji
 • Projekta īstenošanas laiks: 07.2018 -12.2020
 • Projekta kopējais finansējums: € 1537793.3
 •       ERAF finansējums: € 1307124.30
 •       Latvijas valsts budžeta finansējums: € 230669.00
 • Būvniecības stadija: Projektēšana
 • Nodots ekspluatācijā: Nav nodots

Projekts tiek realizēts par Eiropas Savienības Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzekļiem.

Projekta ietvaros līdz 2019. gada augustam ir veiktas šādas aktivitātes:

 1. Sagatavots projekta iesniegums un noslēgts līgums ar CFLA par projekta īstenošanu;
 2. ZMNĪ mājaslapā sagatavota, ievietota un papildināta informācija par projektu;
 3. Izgatavots būvprojekts;
 4. Tiek veikts būvdarbu iepirkums.

Dokumentācija

Dokumenti nav atrasti

Bildes

Bildes nav atrastas