Bārtas kreisā krasta dambja atjaunošana

 • Projekta identifikācijas numurs: 5.1.2.0/18/I/009
 • Atbalsta mērķis: 5.1.2. Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās
 • Projekta pilns nosaukums: Bārtas kreisā krasta dambja, PIK 00/00 - 48/13 atjaunošana, Nīcas pagastā, Nīcas novadā
 • Projekta īstenošanas vieta:
  • Nīcas novads
  • Nīcas pagasts
 • Projekta mērķa grupa: 1124 Nīcas pagasta iedzīvotāji
 • Projekta īstenošanas laiks: 12.2018. - 07.2021
 • Projekta kopējais finansējums: € 3391376.06
 •       ERAF finansējums: € 2882669.65
 •       Latvijas valsts budžeta finansējums: € 508706.41
 • Būvniecības stadija: Būvniecība
 • Nodots ekspluatācijā: Nav nodots

Projekts tiek realizēts par Eiropas Savienības Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzekļiem.

Projekta ietvaros līdz 2020.gada jūlijam ir veiktas šādas aktivitātes:

 1. Sagatavots projekta iesniegums un noslēgts līgums ar CFLA par projekta īstenošanu;
 2. ZMNĪ mājaslapā sagatavota, ievietota un papildināta informācija par projektu;
 3. Sagatavota informācija uz izvietota uz lielformāta pagaidu informatīvā stenda;
 4. Veikts būvprojektēšanas un autoruzraudzības iepirkums;
 5. Izstrādāts būvprojekts;
 6. Saņemta būvatļauja;
 7. Veikts būvdarbu iepirkums;
 8. Noslēgts būvdarbu līgums;
 9. Veikts būvuzraudzības iepirkums;
 10. Noslēgts būvuzraudzības līgums;
 11. Tiek veikta būvuzraudzība;
 12. Tiek veikta autoruzraudzība;
 13. Tiek veikti būvdarbi.