Gaujas – Daugavas kanāla pārbūve

Projekta ietvaros līdz 2021.gada februārim ir veiktas šādas aktivitātes: Sagatavots projekta iesniegums un noslēgts līgums ar CFLA par projekta īstenošanu; ZMNĪ mājaslapā sagatavota, ievietota un papildināta informācija par projektu; Sagatavota informācija un izvietota uz lielformāta pagaidu informatīvā stenda; Veikts projektēšanas un autoruzraudzības iepirkums; Noslēgts līgums par projektēšanu un autoruzraudzību; Izstrādāts būvprojekts; Saņemta būvatļauja; Veikts būvdarbu […]