Svēte – Jelgava

Nosaukums: Svēte – Jelgava
Koordinātas: X 480924 – Y 276051
Stacijas nulles atzīme: – 0.69 m
Nolasījumi: Ūdens līmenis

Lūdzu gaidiet