Platone – Tīsi

Nosaukums: Platone – Tīsi
Koordinātas: X 476334 – Y 252477
Stacijas nulles atzīme: 23,30 m
Nolasījumi: Ūdens līmenis, Ūdens caurplūdums

Lūdzu gaidiet