Meirānu kanāls – Raudupes

Nosaukums: Meirānu kanāls – Raudupes
Koordinātas: X 660506 – Y 300418
Stacijas nulles atzīme: 87.09 m
Nolasījumi: Ūdens līmenis

Lūdzu gaidiet