Gaujas Daugavas kanāla slūžas

Nosaukums: Gaujas Daugavas kanāla slūžas
Koordinātas:
Stacijas nulles atzīme:
Nolasījumi: Ūdens līmenis

Lūdzu gaidiet