Gaujas Daugavas kanāla slūžas

Nosaukums: Gaujas Daugavas kanāla slūžas
Koordinātas: X 522772 – Y 324938
Stacijas nulles atzīme: 0.50 m
Nolasījumi: Ūdens līmenis

Lūdzu gaidiet