Bārta-Straumēni

Nosaukums: Bārta – Straumēni
Koordinātas: X 320125 – Y 248720
Stacijas nulles atzīme: – 1.00 m
Nolasījumi: Ūdens līmenis

Lūdzu gaidiet