Arona-Aronieši

Nosaukums: Arona – Aronieši
Koordinātas: X 622962 – Y 284030
Stacijas nulles atzīme: 83.68 m
Nolasījumi: Ūdens līmenis

Lūdzu gaidiet