Abuls-Smiltene

Nosaukums: Abuls – Smiltene
Koordinātas: X 615841 – Y 365609
Stacijas nulles atzīme: 117.65 m
Nolasījumi: Ūdens līmenis, Ūdens caurplūdums

Lūdzu gaidiet