Zemgales iela 44a, Dobele

Valsts Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” paziņo, ka tiek rīkota atklāta nekustamā īpašuma atsavināšanas izsole ar augšupejošu soli elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.   Izsoles objekts: valsts nekustamais īpašums ar kadastra numuru 4601 015 5570 Zemgales ielā 44A, Dobelē LV-3701, kas sastāv no zemes vienības 0,5389 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4601 015 […]