Šaurā ielā 18, Daugavpilī

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” (turpmāk – ZMNĪ) paziņo, ka tiek rīkota valsts nekustamā īpašuma pirmā atsavināšanas izsole ar augšupejošu soli elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Informācija par valsts nekustamo īpašumu: Zemkopības ministrijas valdījumā esošā nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0500 005 2818), kurā ietilpst zemes vienība 0,0668 ha platībā (zemes […]

Priežu iela 10B, Limbaži

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” (turpmāk – ZMNĪ) paziņo, ka tiek rīkota valsts nekustamā īpašuma pirmā atsavināšanas izsole ar augšupejošu soli elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.   Informācija par valsts nekustamo īpašumu: Zemkopības ministrijas valdījumā esošas nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6601 008 0099) – zemes vienības 0,2336 ha platībā (zemes vienības […]