VNŪ Zizma atjaunošanas būvprojekta izgatavošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2016/141 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Zizma, ŪSIK kods 38592:01, pik. 16/40 – 152/50 Mežotnes, Codes pagastā, Bauskas novadā atjaunošanas būvprojekta izgatavošana
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 23.11.2016 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 11.11.2016